Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

termin XI Kongresu Polonii Medycznej/IV Światowego  Zjazdu Lekarzy Polskich (1- 4 czerwca 2023 r.) jest już coraz bliżej.

 

Zachęcamy do regularnego odwiedzania strony wydarzenia sukcesywnie uzupełnianej o kolejne informacje,  w tym aktualizacje Programu Naukowego, opisujące szczegółowo zapowiedziane wcześniej sesje tematyczne; informacje o dodatkowych spotkaniach integracyjnych, wycieczkach fakultatywnych.

Wszystkich, którzy nie podjęli jeszcze decyzji o przyjeździe do Olsztyna, serdecznie zapraszamy do jak najszybszego zarejestrowania się. Dla uczestników ze Wschodu (kraje spoza UE) jest realizowane wsparcie poprzez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (informacja w zakładce rejestracyjnej).

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Z pozdrowieniami,

 

Anna Lella  – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie; Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Sergiusz Nawrocki – Prorektor Collegium Medicum UWM; Przewodniczący Komitetu Naukowego IV Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich oraz XI Kongresu Polonii Medycznej

IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich & XI Kongres Polonii Medycznej

z okazji 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika

Szanowni Państwo,

 

IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich połączony z XI Kongresem Polonii Medycznej, który odbędzie się 1-4 czerwca 2023 r. w Olsztynie, to nie tylko panele eksperckie i wykłady naukowe, ale wspaniała okazja do integracji i wzmacniania współpracy polskich lekarzy i lekarzy dentystów z całego świata. Każda edycja tego wydarzenia gromadzi setki wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy, umożliwiając im prezentację osiągnięć naukowych, wymianę doświadczeń i nowinek ze świata medycyny.

Zdaję sobie sprawę jak ważna jest rola samorządu lekarskiego w działaniach na rzecz Polonii medycznej, dlatego bardzo cieszy mnie, że Naczelna Izba Lekarska mogła ponownie wesprzeć to przedsięwzięcie. Jestem przekonany, że program, jak i olsztyńska gościnność, sprawią, że nasze przyszłoroczne spotkanie będzie udane.

Do zobaczenia w Olsztynie!

 

Łukasz Jankowski

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

 

 

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

z wielkim entuzjazmem ogłaszamy IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich połączony z XI Kongresem Polonii Medycznej. Spotkamy się w dniach 1-4 czerwca 2023 r. w Olsztynie, pięknej stolicy Warmii i Mazur. Serdecznie zapraszamy! Będzie to okazja do spotkań z rodakami z całego świata. Na kongresy przyjeżdżają lekarze identyfikujący się z kulturą i językiem polskim rozproszeni na wszystkich kontynentach.

Olsztyn jest miastem, które szczególnie latem tętni życiem. Pobudzający do refleksji gotycki klimat zamku i bazyliki zachęcają do spacerów nad przepływającą przez śródmiejskie parki Łyną. Być może tę inspirującą atmosferę antycypował najwybitniejszy mieszkaniec miasta – astronom i lekarz Mikołaj Kopernik, który w zamku zaczął spisywać swe fundamentalne dzieło „O obrotach sfer niebieskich”…

Więcej szczegółów wkrótce.

Anna Lella

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Komitetu Naukowego Zjazdu zapraszam w pierwszych dniach czerwca (1-4.06) do stolicy Warmii. W ciągu kilku dni obrad zaproponujemy podjęcie dyskusji wokół najbardziej aktualnych problemów – zgodnie z motywem przewodnim naszego Zjazdu – Wyzwania Współczesnej Medycyny.

Do Komitetu Naukowego zapraszamy osoby ze środowiska akademickiego, które są nie tylko autorytetami w kraju i zagranicą, ale zajmują się kluczowymi i przełomowymi zagadnieniami, które w istotny sposób zmieniły możliwości leczenia najcięższych chorób w praktyce klinicznej na całym świecie.

Do tej pory zaproszenie do Komitetu Naukowego przyjęli, m.in. Profesor Maria Siemionow z University of Illinois at Chicago wybitna chirurg, która kierowała zespołem odpowiedzialnym za pierwszy przeszczep twarzy, Profesor Teresa Whiteside z University of Pittsburgh – zajmuje się immunologią nowotworów, która zrewolucjonizowała leczenie onkologiczne w ostatniej dekadziem, Profesor Paweł Kaliński onkolog i immunolog z Roswell Park Comprehensive Cancer Centre również zajmujący się modulacja odpowiedzi immunologicznej i jej integracją z klasycznymi metodami leczenia nowotworów – chirurgią, chemioterapia i radioterapia, Profesor Marcin Mycko – szef Rady Dyscypliny Nauki Medyczne UWM, neurolog, zajmujący się rolą modulacji odpowiedzi immunologicznej w stwardnieniu rozsianymi oraz dr hab. Leszek Gromadziński, prof UWM, dziekan wydziału lekarskiego CM UWM, kardiolog zajmujący się m.in. mechanizmami prowadzącymi do wyjaśnienia patofizjologii zawału serca w modelu zwierzęcym.

 

Prof. dr hab. n. med.  Sergiusz Nawrocki

Prorektor Collegium Medicum UWM

Przewodniczący Komitetu Naukowego

 

 

 

 

 

 

 

 

Dariusz Piotr Bonisławski

 

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” zapraszam do udziału w XI Kongresie Polonii Medycznej towarzyszącym IV Światowemu Zjazdowi Lekarzy Polskich. Tematem wiodącym obrad będą wyzwania współczesnej medycyny – zagadnienie gwarantujące różnorodność i wysoką wagę podejmowanych w wystąpieniach tematów.

Kongres będzie gościł wybitne postaci świata medycznego polskiego pochodzenia, które pracują zarówno za granicą, jak i w Polsce oraz lekarzy i naukowców z krajowych ośrodków medycznych.  Szczególnie serdecznie pragnę zachęcić do udziału w obradach polskich lekarzy ze Wschodu, którzy mogą liczyć ze strony Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” na dofinansowanie kosztów udziału.

Zarówno Kongres jak i Zjazd będą jednym z elementów obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Jestem przekonany, że nadchodzące spotkanie w stolicy Warmii stworzy przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń oraz podtrzymywania więzi lekarzy i naukowców identyfikujących się z polską kulturą i językiem, a także wygeneruje impuls dla nowych, wspólnych inicjatyw badawczych.

 

Dariusz Piotr Bonisławski

 

Prezes

Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

 

 

 

 

 

 

 

„Projekt współfinansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2023”.

Weź udział w kongresie

Dowiedz się więcej o zawartości pakietu i potwierdź swój udział

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję