Światowy Zjazd Lekarzy Polskich oraz Kongres Polonii Medycznej

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

 

termin XI Kongresu Polonii Medycznej/IV Światowego  Zjazdu Lekarzy Polskich (1- 4 czerwca 2023 r.) jest już coraz bliżej.

 

Zachęcamy do regularnego odwiedzania oficjalnej strony wydarzenia, sukcesywnie uzupełnianej o kolejne informacje: https://swiatowyzjazdlekarzypolskich.org/ Już wkrótce zostanie tam m.in. opublikowany ostateczny Program Naukowy, opisujący szczegółowo zapowiedziane wcześniej sesje tematyczne.

 

Wszystkich, którzy nie podjęli jeszcze decyzji o przyjeździe do Olsztyna, serdecznie zapraszamy do jak szybszego zarejestrowania się – do końca marca obowiązuje preferencyjna wysokość fee. Dla uczestników ze Wschodu (kraje spoza UE) jest realizowane wsparcie poprzez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” (informacja w zakładce rejestracyjnej).

 

Jednocześnie, w imieniu Komitetu Naukowego IV Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich oraz XI Kongresu Polonii Medycznej informujemy, że do dnia 15.03.2023 można zgłaszać oryginalne prace związane z tematyką zjazdu – „Wyzwania współczesnej medycyny”. Prosimy o wysłanie tytułu doniesienia wraz z listą autorów i streszczeniem pracy (max. 1800 znaków) w języku polskim lub angielskim. Streszczenie dodatkowo powinno zawierać następujące sekcje: (1) materiał i metoda, (2) wyniki (3) wnioski.

 

Komitet Naukowy Zjazdu dokona oceny nadesłanych streszczeń i podejmie decyzję o zakwalifikowaniu pracy do prezentacji ustnej lub plakatowej (w formie e-plakatu) lub odrzuceniu pracy do dnia 01.04.2023. Dla pierwszych autorów najlepszych prac – nagroda niespodzianka. Ze względu na formułę edukacyjną zjazdu liczba doniesień oryginalnych jest ograniczona do jednej „sesji doniesień oryginalnych”.

 

Streszczenia prosimy przesyłać na adres e-mail: kongrespolonii@hipokrates.org

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Z pozdrowieniami,

 

Anna Lella  – Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie; Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Sergiusz Nawrocki – Prorektor Collegium Medicum UWM; Przewodniczący Komitetu Naukowego IV Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich oraz XI Kongresu Polonii Medycznej

IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich & XI Kongres Polonii Medycznej

z okazji 550-lecia urodzin Mikołaja Kopernika

Szanowni Państwo,

 

IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich połączony z XI Kongresem Polonii Medycznej, który odbędzie się 1-4 czerwca 2023 r. w Olsztynie, to nie tylko panele eksperckie i wykłady naukowe, ale wspaniała okazja do integracji i wzmacniania współpracy polskich lekarzy i lekarzy dentystów z całego świata.

 

Każda edycja tego wydarzenia gromadzi setki wybitnych specjalistów z Polski i zagranicy, umożliwiając im prezentację osiągnięć naukowych, wymianę doświadczeń i nowinek ze świata medycyny.

 

Zdaję sobie sprawę jak ważna jest rola samorządu lekarskiego w działaniach na rzecz Polonii medycznej, dlatego bardzo cieszy mnie, że Naczelna Izba Lekarska mogła ponownie wesprzeć to przedsięwzięcie. Jestem przekonany, że program, jak i olsztyńska gościnność, sprawią, że nasze przyszłoroczne spotkanie będzie udane.

 

Do zobaczenia w Olsztynie!

 

Łukasz Jankowski

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 

z wielkim entuzjazmem ogłaszamy IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich połączony z XI Kongresem Polonii Medycznej. Spotkamy się w dniach 1-4 czerwca 2023 r. w Olsztynie, pięknej stolicy Warmii i Mazur. Serdecznie zapraszamy! Będzie to okazja do spotkań z rodakami z całego świata. Na kongresy przyjeżdżają lekarze identyfikujący się z kulturą i językiem polskim rozproszeni na wszystkich kontynentach.

 

Olsztyn jest miastem, które szczególnie latem tętni życiem. Pobudzający do refleksji gotycki klimat zamku i bazyliki zachęcają do spacerów nad przepływającą przez śródmiejskie parki Łyną. Być może tę inspirującą atmosferę antycypował najwybitniejszy mieszkaniec miasta – astronom i lekarz Mikołaj Kopernik, który w zamku zaczął spisywać swe fundamentalne dzieło „O obrotach sfer niebieskich”…

 

Więcej szczegółów wkrótce.

 

Anna Lella

Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

 

Szanowni Państwo,

 

W imieniu Komitetu Naukowego Zjazdu zapraszam w pierwszych dniach czerwca (1-4.06) do stolicy Warmii. W ciągu kilku dni obrad zaproponujemy podjęcie dyskusji wokół najbardziej aktualnych problemów – zgodnie z motywem przewodnim naszego Zjazdu – Wyzwania Współczesnej Medycyny.

Do Komitetu Naukowego zapraszamy osoby ze środowiska akademickiego, które są nie tylko autorytetami w kraju i zagranicą, ale zajmują się kluczowymi i przełomowymi zagadnieniami, które w istotny sposób zmieniły możliwości leczenia najcięższych chorób w praktyce klinicznej na całym świecie.

 

Do tej pory zaproszenie do Komitetu Naukowego przyjęli, m.in. Profesor Maria Siemionow z University of Illinois at Chicago wybitna chirurg, która kierowała zespołem odpowiedzialnym za pierwszy przeszczep twarzy, Profesor Teresa Whiteside z University of Pittsburgh – zajmuje się immunologią nowotworów, która zrewolucjonizowała leczenie onkologiczne w ostatniej dekadziem, Profesor Paweł Kaliński onkolog i immunolog z Roswell Park Comprehensive Cancer Centre również zajmujący się modulacja odpowiedzi immunologicznej i jej integracją z klasycznymi metodami leczenia nowotworów – chirurgią, chemioterapia i radioterapia, Profesor Marcin Mycko – szef Rady Dyscypliny Nauki Medyczne UWM, neurolog, zajmujący się rolą modulacji odpowiedzi immunologicznej w stwardnieniu rozsianymi oraz dr hab. Leszek Gromadziński, prof UWM, dziekan wydziału lekarskiego CM UWM, kardiolog zajmujący się m.in. mechanizmami prowadzącymi do wyjaśnienia patofizjologii zawału serca w modelu zwierzęcym.

 

Prof. dr hab. n. med.  Sergiusz Nawrocki

Prorektor Collegium Medicum UWM

Przewodniczący Komitetu Naukowego

 

Weź udział w kongresie

Dowiedz się więcej o zawartości pakietu i potwierdź swój udział

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję