Komitet Organizacyjny

Komitet organizacyjny IV Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich & XI Kongresu Polonii Medycznej 

 

Działając z upoważnienia Naczelnej Rady Lekarskiej, na podstawie Uchwały NRL Nr 26/21/VIII z 11 grudnia 2021 r. i na prośbę ówczesnego Prezesa Federacji Polonijnych Organizacji Medycznych dr. Janusza Kasiny, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie podjęła się organizacji XI Kongresu Polonii Medycznej/ IV Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich (uchwała Okręgowej Rady Lekarskiej WMIL w Olsztynie Nr 30/2021/VIII z 17 listopada 2021 r.).

 

Po czterech latach od ostatniego Kongresu, którego gospodarzem był Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku, polscy lekarze i lekarze dentyści z wielu zakątków świata, spotkają się w Olsztynie, stolicy Warmii i Mazur.

 

Dnia 30 marca 2022 r., w obecności władz rządowych i samorządowych: Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydenta Miasta Olsztyna, został podpisany List Intencyjny, którego sygnatariuszami są Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olszynie, Naczelna Izba Lekarska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, w którym Partnerzy postanawiają podjąć współpracę w celu zorganizowania w dniach 1-4 czerwca 2023 r. w Olsztynie XI Kongresu Polonii Medycznej połączonego z IV Światowym Zjazdem Lekarzy Polskich.

 

Podpisanie tego listu odbiło się szerokim echem w mediach. Wpisuje się ono bowiem w cykl „wydarzeń kopernikańskich”, organizowanych w Roku 2023, ustanowionym Rokiem Mikołaja Kopernika, w związku z obchodami 550-tej rocznicy urodzin tego wybitnego uczonego i lekarza, który większość swojego dorosłego, twórczego życia spędził na Warmii.

 

Komitet Organizacyjny:

  • Członkowie Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej:

lek. stom. Anna Lella – Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

lek. Józef Korbut – Wiceprezes ORL

dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM – Wiceprezes ORL

lek. stom. Katarzyna Żółkiewicz-Kabać – Wiceprezes

lek. stom. Leszek W. Dudziński – Sekretarz

dr n. med. Leszek Cichowski – Skarbnik

dr n. med. Piotr Kocbach

dr n. med. Łukasz Jaśkiewicz

dr n. med. Piotr Malinowski

lek. Jarosław Parfianowicz

lek. Ewa Zakrzewska

 

  • Pracownicy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej:

Katarzyna Godlewska – Dyrektor Biura

Alicja Turkowska – Sekretariat

Karolina Witkowska – Sekretariat

Przemysław Kalisz – IT

Piotr Olszewski – IT

 

  • Współpraca z Anną Ciesielską oraz Markiem Ciesielskim z firmy „Dział Marketingu Marek Ciesielski”

Światowy Zjazd Lekarzy Polskich & XI Kongres Polonii Medycznej

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję