Program naukowy

XI Kongres Polonii Medycznej / IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich (1- 4 czerwca 2023 r.)
czwartek 01.06.2023

czwartek

01.06.2023

Sesja – Aula kongresowa,

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

ul. Dybowskiego 11

Aula karmazynowa

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

ul. Dybowskiego 11

Sala Nr 10

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

ul. Dybowskiego 11

9:00

OTWARCIE CZĘŚCI NAUKOWEJ XI KONGRESU POLONII MEDYCZNEJ / IV ZJAZDU LEKARZY POLSKICH

INAUGURACJA

Przewodniczy – prof. Sergiusz Nawrocki, Przewodniczący Komitetu Naukowego, lek. stom. Anna Lella, Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Słowo wstępne, wystąpienia zaproszonych gości

Rektor UWM w Olsztynie – prof. Jerzy Przyborowski

9:30-9:50

Wykład specjalny:

prof. Włodzimierz Łopaczyński

Muzyka i Medycyna

 

10:00-12:00

Sesja I

Innovations in Surgery and Regenerative Medicine

Prowadzący:

prof. Maria Siemionow

University of Illinois at Chicago

10:00-12:30

Sesja NAWA

Prowadzący:

dr Dawid Kostecki, Dyrektor NAWA;

Szymon Chrostowski, Prezes Fundacji Wygrajmy Zdrowie;

prof. Stanisław Dziekoński, Prezes Fundacji Warsaw New Tech University;

11:00

PREZYDIUM

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

10:00-10:25

prof. Tomasz Rogula

The Cleveland Clinic Department of Surgery

Image Guided and Robotic Surgery: why and when do we need it?

(Chirurgia Robotowa i Chirurgia Sterowana obrazem: wskazania, realne korzyści i ograniczenia)

I. Prezentacja oferty stypendialnej Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Fundacji Warsaw New tech University i Fundacji Wygrajmy Zdrowie

 • dr Dawid Kostecki, Dyrektor NAWA
 • prof. Stanisław Dziekoński, Prezes Zarządu Fundacji Warsaw New tech University oraz dr Edyta Bielak-Jomaa
 • Szymon Chrostowski, Prezes Zarządu Fundacji Wygrajmy Zdrowie

II. Debata okrągłego stołu z udziałem młodych lekarzy, stypendystów NAWA oraz Fundacji

Moderacja sesji: dr Leszek Kraj

Uczestnicy debaty:

 • prof. Zbigniew Wszołek (Mayo Clinic Jacksonville)
 • dr Piotr Rudziński – Walczak 2019
 • dr Paweł Sobczuk – Walczak 2020
 • dr Wojciech Durlak – Bekker 2021

 

10:30-10:55

prof. Krzysztof Kusza

Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

Katedra i Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Are there age limits in anesthesiology and intensive care?

(„Czy istnieją granice wieku w anestezjologii i intensywnej terapii?”)

11:00-11:25

prof. Waldemar Priebe

The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center

Discovery and Development of Novel Organotrophic Anticancer Therapies

(Odkrycie i rozwój nowych organotropowych terapii przeciwnowotworowych)

11:30-12:00

prof. Maria Siemionow

University of Illinois at Chicago

Reconstructive Transplantation and New Cell-Based Therapies

(Transplantologia Rekonstrukcyjna – Nowe Terapie Komórkowe)

  
12:00-12:15Przerwa kawowa.
 

12:15-13:30

SESJA II

MINIMALLY INVASIVE SURGERY

Prowadzący:

prof. Sergiusz Nawrocki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. Marek Roslan

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

12:45-14:00

SESJA

„MŁODYCH NAUKOWCÓW”

Prowadzący:

prof. Zbigniew K. Wszołek

Mayo Clinic, Jacksonville

dr Łukasz M. Milanowski

Warszawski Uniwersytet Medyczny

 
12:15-12:45

prof. John Adler

Stanford University, ZAP Surgical Systems

From GammaKnife to ZAP-X

(Od GammaKnife do ZAP-X)

Jak prezentować i publikować skutecznie wyniki pracy naukowej?

[ WARSZTATY ]

 
12:45-13:05

prof. Krzysztof Składowski

Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach

Spadkobiercy Marii Skłodowskiej-Curie w Polskiej Radioterapii

13:05-13:30

prof. Marek Roslan

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Jednoportowe laparoendoskopowe operacje w wybranych patologiach układu moczowego

13:00-15:00LUNCH
 

14:00-16:00

Sesja III

MEDYCYNA KATASTROF/ MEDYCYNA POLA WALKI

Prowadzący:

prof. Mariusz Goniewicz

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

dr Rakesh Jalali

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

15:00-16:30

SESJA

DROGOWSKAZY W GERIATRII

Prowadzący:

prof. Dorota Religa

Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja

15:00

KONWENT PREZESÓW OIL

14.00-14.20

prof. Mariusz Goniewicz

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Wpływ konfliktów zbrojnych na kształtowanie się systemu ratownictwa medycznego

15:00-15:30

dr Ewa Kądalska

konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego

Znaczenie oceny stanu odżywienia i ryzyka niedożywienia u osób w starszym wieku

 

15:30-16:00

prof. Dorota Religa

Karolinska Institutet, Sztokholm, Szwecja

Medycyna precyzyjna w geriatrii

 

16:00-16:30

dr Elżbieta Cifonelli Pyrkosz

Rzeszów

STANDARD ORTOGERIATRYCZNY

„Biodro w dobrych rękach”

konsultant geriatra o doświadczeniach pracy na oddziałach ortogeriatrycznym i geriatrycznych w szpitalach w Anglii

 
14.20-14.40

dr Stefan Antosiewicz

Wojskowa Izba Lekarska

Zabezpieczenie medyczne Sił Zbrojnych, segregacja i ewakuacja poszkodowanych w świetle doktryny NATO

14.40-15:00

dr Robert Brzozowski

Zakład Medycyny Pola Walki Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie

Współczesna medycyna pola walki – doświadczenia i implementacja w środowisko cywilne

15:00-15:20

dr Natalia Izhytska

Lwowski Narodowy Uniwersytet Medyczny

Nowe wyzwania dla służby medycznej w warunkach wojny rosyjsko-ukraińskiej

15:20-15:40

dr Myron Uhryn

Ukraińskie Towarzystwo Stomatologiczne

Special features of organization help to persons with maxilla-facial injuries in conditions of modern war of Russia against Ukraine

15:40-16:00

prof. Dariusz Timler

Wypalenie zawodowe medyków ratunkowych

18:30-22:00

UROCZYSTE OTWARCIE KONGRESU

Filharmonia Warmińsko-Mazurska im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie

piątek 02.06.2023

piątek

02.06.2023

Sesja – Aula kongresowa,

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

ul. Dybowskiego 11

Aula karmazynowa

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

ul. Dybowskiego 11

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie,

ul. Żołnierska 16 c

9:00-9:20

Wykład specjalny

prof. Elżbieta Bandurska-Stankiewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Zawsze pierwsi- światowa diabetologia w województwie warmińsko-mazurskim

 

9:20 – 11:00

Sesja IV

NOWOCZESNE LECZENIE CHORÓB SKÓRY I KOŚCI

Prowadzący:

prof. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. Magdalena Krajewska-Włodarczyk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

9:20-11:00

SESJA

DONIESIENIA ORYGINALNE

prezentacje 7- minutowe

z dyskusją 3- minutową

Prowadzący:

prof. Tomasz Stompór

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

dr Aleksandra Murawska-Baptista

Mayo Clinic Florida

9:00

POSIEDZENIE NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

9:20-9:40

prof. Robert Gniadecki

University Alberta, Kanada

Big science – small science: Jak odnieść sukces w nauce?

dr Antonina Dnistrianska, Ukraina

Chirurgia plastyczna zastawki mitralnej z powodu zwężenia u kobiet w ciąży.

prof. Kazimierz Jodkowski, Białoruś

Młodzieńcze żylaki powrózka nasiennego. Diagnostyka I leczenie

prof. Aleksander Pułyk, Ukraina

Analiza wczesnych objawów uszkodzenia układu nerwowego u chorego po urazie czaszkowo-mózgowym na skutek działania fali uderzeniowej o lekkim stopniu ciężkości

Alla Gumeniuk, Ukraina

Polimorfizm genu peptydu natriuretycznego pochodzenia mózgowego (rs 198389) jako jeden z czynników determinujących zmienność stężeń wybranych biomarkerów niewydolności serca u mężczyzn z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą t. 2

 Prof., Dr n. med. Anatolijs Pozarskis

Dawkowanie beta- blokerów u pacjentów z niewydolnością serca w praktyce lekarza rodzinnego

dr Alicja Orkiszewska, Arizona, USA

Współczesne problemy lekarzy w USA

Aksana Kharchanka, Tatsiana Roubuć, Białoruś

Zawartość poziomu niezbędnych mikroelementów we włosach dzieci mieszkających w zachodnich regionach Białorus

Tatiana Rowbuć, Białoruś

Ocena zaopatrzenia w makroelementach u dzieci w wieku przedszkolnym na podstawie ich zawartości we włosach

Aleksander Wróblewski, Koszalin

Wdrożenie DCS (Damage Control Surgery) w leczeniu obrażeń wojennych – obserwacje własne

 
9:40-9:55

prof. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Terapia fotodynamiczna jako metoda terapii chorób skóry i układu moczo-płciowego

9:55-10:10

lek. Beata Wańczyk-Dręczewska

Czy o świerzbie należy zapomnieć?

10:10-10:25

lek. Grzegorz Chmielewski

Eozynofilowe zapalenie powięzi

10:25-10:40

lek. Agata Bechtold

Neutrofilowe choroby skóry

10:40-10:55

lek. Jakub Kuna

Wapnica w przebiegu zapalenia skórno-mięśniowego

10:55-11:00

Dyskusja

11:00-11:15Przerwa kawowa.
 

11:15-12:30

SESJA V

WSPÓŁCZESNE, ENDOWASKULARNE LECZENIE TĘTNIAKÓW AORTY. EWOLUCJA TECHNOLOGII ORAZ UDZIAŁ SZTUCZNEJ INTELIGENCJI. AKTUALNE STANDARDY W CHOROBACH NACZYŃ

Prowadzący:

dr Marek Majewski

University Paris XII, Henri Mondor Hospital, Paris, France

11:15-13:00

SESJA HISTORYCZNA

550 LAT OD URODZENIA MIKOŁAJA KOPERNIKA „GENIUSZA RENESANSU”

Prowadzący:

dr Jan Zygmunt Trusewicz

 Przewodniczący Ośrodka Historii Warmińsko-Mazurskiej Medycyny

 

 
11:15-11:25

dr Marek Majewski

University Paris XII, Henri Mondor Hospital, Paris, France

Współczesne, mini-inwazyjne, endowaskularne leczenie tętniaków aorty

11:15-11:35

dr Jerzy Sikorski

Olsztyn

Mikołaj Kopernik na Warmii- kanonik, lekarz, astronom, ekonomista

11:35-11:55

Sebastian Mierzyński

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Lekarz Mikołaj Kopernik

11:55-12:15

Alicja Łuczyńska

Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

Kopernikowski inkunabuł medyczny

12:15-12:35

 1. dr Tomasz Garwolinski Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

„De humani corporis fabrica” – pierwszy Atlas Anatomiczny Człowieka

12-35-13:00

dr Wojciech Szalkiewicz,

Olsztyn

Monetae cudente ratio” Ziemię wzruszył a i pieniądzem obracał

Sesji Historycznej towarzyszyć będzie:

 • prezentacja inkunabułu medycznego Kopernika
 • prezentacja starodruków z odręcznymi zapiskami Kopernika
 • prezentacja Atlasu Anatomicznego Andreasa Vesaliusa z 1543 roku
 • wystawa medali związanych z Kopernikiem, przygotowana przez Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
 • wystawa monet i banknotów z wizerunkiem Kopernika – przygotowana przez Polskie Towarzystwo Numizmatyczne Oddział w Olsztynie
 • materiały historyczne dotyczące Kopernika
 • Quiz o Koperniku z nagrodami
 
11:25-11:35

prof. Piotr Kasprzak

University of Regensburg

Regensburg, Niemcy

Rozwarstwienie aorty w chirurgii endowaskularnej – standardy i nowe wyzwania

11:35-11:45

prof. Maciej Dryjski

University at Buffalo Jacobs School of Medicin, Buffalo, USA

Leczenie zachowawcze po interwencji wewnątrznaczyniowej w krytycznym niedokrwieniu kończyny

11:45-11:55

prof. Arkadiusz Jawień

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy

Screeningowe badanie tętniaków aorty

11:55-12:05

prof. Wacław Kuczmik

Śląski Uniwersytet Medyczny

Konsultant krajowy w dziedzinie chirurgii naczyniowej.

Patologia łuku aorty

12:05-12:15

prof. Grzegorz Oszkinis

Uniwersytet Opolski

Choroby żył – problem nie tylko estetyczny

12:15-12:30Dyskusja
12:30-13:00

LEKARZ TEŻ MA PRAWA – PRAWIDŁOWE ZACHOWANIA WOBEC POSTAW ROSZCZENIOWYCH

Prowadzący:

mec. Paweł Strzelec

Radca Prawny specjalizujący się w prawie medycznym

13:00 – 15:00LUNCH
 

13:30-15:20

Sesja VI

IMMUNOONCOLOGY

Prowadzący:

prof. Paweł Kaliński

Roswell Park Comprehensive Cancer Center

Buffalo, USA

 

14:00

KOMISJA ETYKI LEKARSKIEJ

13:30-13:50

prof. Carsten Carlberg

Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Nutrigenomics in cancer prevention and treatment

 

SALA NR 10

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

Dybowskiego 11

15:00

KRAJOWA KOMISJA WYBORCZA

13:50-14:10

prof. Marcin Kortylewski

City of Hope National Medical Center, Duarte, USA

Emerging oligonucleotide drugs for cancer immunotherapy: challenges and opportunities

  
14:10-14:30

prof. Dariusz Zadrożny

Uniwersytet Wamińsko-Mazurski w Olsztynie

Oligometastatic disease – is there a place for radical treatment?

  
14:30-14:50

prof. Theresa Whiteside

UPMC Hillman Cancer Center, University of Pittsburgh Cancer Institute, Pittsburgh USA

Tumor-derived exosomes as potential biomarkers of melanoma progression: proteomic analysis

  
14:50-15:10

prof. Paweł Kaliński

Roswell Park Comprehensive Cancer Center, Buffalo, USA

Dendritic Cells and Dendritic Cell-targeting Adjuvants to Sensitize „Cold” Tumors to Immunotherapy

  
15:10-15:20Dyskusja  
15:20-15:30Przerwa kawowa.
 

15:30-17:30

Sesja VII

CHOROBY UKŁADU KRĄŻENIA

Prowadzący:

prof. Leszek Gromadziński

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. Maciej Banach

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

15:00-16:45

SESJA

STOMATOLOGICZNA

Prowadzący:

lek stom. Anna Lella

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska

 
15:30-15:50

prof. Jacek Jóźwiak

Uniwersytet Opolski

Częstość występowania czynników ryzyka chorób serca i naczyń w Polsce, Europie i na świecie na podstawie najnowszych danych LIPIDOGRAM, GBD oraz NCDRiSC

 

15:00-15:30

prof. Dorota Olczak-Kowalczyk

konsultant krajowy ds. stomatologii dziecięcej,

dr Maja Lipiec

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wyzwania stomatologii dziecięcej

 

15:30- 16:00

prof. Teresa Sierpińska

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, konsultant krajowy ds. protetyki stomatologicznej

Czy stomatologia cyfrowa ma przyszłość?

 

16:00- 16:30

prof. Ingrid Różyło-Kalinowska Uniwersytet Medyczny w Lublinie, past prezydent European Academy of Dentomaxillofacial Radiology EADMFR

Możliwości i ograniczenia współczesnych diagnostyk w obrębie głowy i szyi

16:30-16:45

Dyskusja

 

 
15:50-16:10

prof. Maciej Banach

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Leczenie zaburzeń lipidowych w 2023 r. Od leczenia skojarzonego do siRNA i szczepionek?

16:10-16:25

dr Christophe Klimczak

Paryż, Francja

Echokardiografia trójwymiarowa: wczoraj, dziś i jutro

16:25-16:45

prof. Robert Gil

Warszawa

Rewaskularyzacja tętnic wieńcowych u pacjentów z przewlekłymi zespołami wieńcowymi

16:45-17:05

prof. Piotr Pruszczyk

Warszawa

Zatorowość płucna

17:05-17:25

Prof. Leszek Gromadziński

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Badania eksperymentalne w VTE – doświadczenie własne

17:25-17:30Dyskusja

20:00

WIECZORNY BANKIET POŁĄCZONY

Z KONCERTEM GWIAZDY WIECZORU – ZESPOŁU ENEJ

Restauracja Przystań, Olsztyn

sobota 03.06.2023

9:00-9:25

Wykład specjalny

prof. Andrzej Rynkiewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Przewodniczący Izby Nauk Medycznych Akademii Kopernikańskiej

Historia leczenia hipercholesterolemii. Nadchodzi epoka bez miażdżycy?

 

sobota 03.06.2023

AULA KONGRESOWA

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

ul. Dybowskiego 11

AULA KARMAZYNOWA

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

ul. Dybowskiego 11

AULA BŁĘKITNA

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

ul. Dybowskiego 11

 

9:25-11:00

SESJA VIII

ALERGIE I NIETOLERANCJE POKARMOWE – PROBLEM NIE TYLKO PEDIATRYCZNY. POSTĘPY W CHIRURGI CZASZKOWO-TWARZOWEJ W LECZENIU DZIECI.

Prowadzący:

prof. Elżbieta Jarocka-Cyrta

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. Dawid Larysz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

9:30-13:00

SESJA

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

Prowadzący:

dr Wojciech Domka – przewodniczący Ośrodka Współpracy Zagranicznej NRL

dr Artur Drobniak – kierownik Centralnego Ośrodka Badań, Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej (COBIK NIL)

 

Naczelnej Rady Lekarskiej

11:00 – 15:00

KRAJOWA KOMISJA WYBORCZA

9:25-10:00

prof. Anna Nowak-Węgrzyn

Langone Health New York University, USA

Immunoterapia w leczeniu alergii pokarmowej

9:30-10:00

adw. Damian Konieczny

Instytut Specjaliści Prawa Ochrony Zdrowia

Aspekty prawne wykonywania zawodu” – Różne formy wykonywania zawodu – przewodnik dla studentów i młodych lekarzy. Prowadzenie działalności gospodarczej a etat.

10:00-10:30

adw. Michał Pietkiewicz Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska

Odpowiedzialność zawodowa, karna, cywilna lekarzy

 
10:00-10:35

prof. Elżbieta Jarocka-Cyrta

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Choroby zależne od glutenu

 
10:35- 11:00

prof. Dawid Larysz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Nowoczesne techniki chirurgii czaszkowo-szczękowej stosowane w leczeniu dzieci z chorobami rzadkimi

 
11:00-11:15Przerwa kawowa.
11:15-12:45

Sesja IX

NEUROLOGICAL DISEASES

Prowadzący:

prof. Marcin Mycko

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

  
11:15-11:45

prof. Zbigniew K. Wszolek

Mayo Clinic, FL

Rare disorders, and where are we heading?

10:30 – 11:20

Prowadzący:

dr Mateusz Rybicki

autor bloga i podcastu „Lekarz w Szwecji”

Lekarz w Szwecji – dobre praktyki zza morza

11:20-12:00

Prowadzący:

Tomasz Rudolf

ekspert NIL ds. innowacji

Praca lekarza – jakie będą jej modele w przyszłości? Innowacje od których nie uciekniemy.

 

12:00- 13:15

Prowadzący:

dr Wojciech Domka – Przewodniczący Ośrodka Współpracy Zagranicznej NRL;

dr Artur Drobniak – Dyrektor Centralnego Ośrodka Badań Innowacji i Kształcenia Naczelnej Izby Lekarskiej (COBIK NIL)

 

r.pr. Marek Szewczyński kierownik Centrum Uznawania Kwalifikacji Naczelnej Izby Lekarskiej

Aspekty prawne wykonywania zawodu w innych krajach – uznawanie kwalifikacji, uzyskanie uprawnień zawodowych

Dyskusja, pytania

Panel dyskusyjny:

Jak skutecznie rozwijać swoją karierę Polska vs Europa i USA?”

Dyskusja, pytania

 
11:45-12:15

Prof. Piotr Walczak

University of Maryland

Latest Advances in Image-Guided Neurointerventions

12:15 – 12:45

Prof. Krzysztof Selmaj

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Our progress in research and treatment of multiple sclerosis

  
  
13:00-15:00

LUNCH

 

12:45-14:45

SESJA X

PROBLEMY CHORÓB ZAKAŹNYCH

Prowadzący:

dr Piotr Kocbach

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

13:15-14:45

SESJA

JAKOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO W MEDYCYNIE. JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEM NO FAULT

Prowadzący:

prof. Sergiusz Nawrocki

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

prof. Andrzej Rynkiewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Przewodniczący Izby Nauk Medycznych Akademii Kopernikańskiej

13:00 – 14:30

KOMISJA

EMERYTÓW I RENCISTÓW

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych podzieleniem się obserwacjami i rozwiązaniami na temat opieki senioralnej w poszczególnych krajach.

12:45-13:10

prof. Aleksandra Platt-Samoraj

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Różne oblicza jersiniozy

DEBATA

Sergiusz Nawrocki (Olsztyn),

Anna Lella (Olsztyn),

Łukasz Jankowski (Warszawa),

Andrzej Rynkiewicz (Olsztyn),

Maria Libura (Olsztyn)

 

 

 

SALA NR 10

Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe

ul. Dybowskiego 11

13:00 – 14:30

OŚRODEK WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

 

 

 

13:15-13:40

dr Piotr Kocbach

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bąblowica wątroby na Warmii i Mazurach

13:45-14:15

prof. Mirosław Mariusz Michalski

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Najczęstsze inwazje pasożytnicze u ludzi

14:20-14:45

dr Maria Hlebowicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Profilaktyka przedekspozycyjna zakażeń HIV

17:00

FESTIWAL LEKARSKICH ZESPOŁÓW BLUESOWO-ROCKOWYCH ESCULAP ROCK VI EDYCJA

Kuźnia Społeczna

*Punkt rejestracyjny w Centrum Konferencyjnym UWM będzie czynny przez cały czas trwania wszystkich sesji naukowych

 


 

XI Kongres Polonii Medycznej / IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich w Olsztynie „Wyzwania współczesnej Medycyny”

 

W imieniu Komitetu Naukowego Zjazdu zapraszam w pierwszych dniach czerwca (1-4.06.2023 r.) do stolicy Warmii. Światowe Zjazdy Lekarzy Polskich z założenia mają charakter interdyscyplinarny. Nie zabraknie ciekawych referatów z różnorodnych dziedzin, planujemy dla uczestników szeroką ofertę tematyczną, która da szansę prześledzić najnowszą wiedzę medyczną. W ciągu kilku dni obrad zaproponujemy podjęcie dyskusji wokół najbardziej aktualnych problemów – zgodnie z motywem przewodnim naszego Zjazdu – Wyzwania Współczesnej Medycyny.

 

Do Komitetu Naukowego zapraszamy osoby ze środowiska akademickiego, które są nie tylko autorytetami w kraju i zagranicą, ale zajmują się kluczowymi i przełomowymi zagadnieniami, które w istotny sposób zmieniły możliwości leczenia najcięższych chorób w praktyce klinicznej na całym świecie.

 

Do tej pory zaproszenie do Komitetu Naukowego przyjęli, m.in. Profesor Maria Siemionow z University of Illinois at Chicago wybitna chirurg, która kierowała zespołem odpowiedzialnym za pierwszy przeszczep twarzy, Profesor Zbigniew K. Wszołek (Mayo Clinic), jeden z najbardziej wpływowych naukowców na świecie według Thomson Reuters, Profesor Teresa Whiteside z University of Pittsburgh – zajmuje się immunologią nowotworów, która zrewolucjonizowała leczenie onkologiczne w ostatniej dekadzie, Profesor Paweł Kaliński onkolog i immunolog z Roswell Park Comprehensive Cancer Centre również zajmujący się modulacja odpowiedzi immunologicznej i jej integracją z klasycznymi metodami leczenia nowotworów – chirurgią, chemioterapia i radioterapią, Profesor John Adler , neurochirurg ze Stanford University; który był pomysłodawcą  i rozwinął najnowocześniejsze technologie radiochirurgii: CyberKnife i ZAP-X, Profesor Marcin Mycko – szef Rady Dyscypliny Nauki Medyczne UWM, neurolog, zajmujący się rolą modulacji odpowiedzi immunologicznej w stwardnieniu rozsianymi oraz dr hab. Leszek Gromadziński, prof. UWM, dziekan Wydziału Lekarskiego CM UWM, kardiolog zajmujący się m.in. mechanizmami prowadzącymi do wyjaśnienia patofizjologii zatorowości w modelu zwierzęcym. Planujemy kilkanaście sesji naukowych w ciągu trzech dni obrad (część sesji zostanie przeprowadzona równolegle).

 

Prof. Sergiusz Nawrocki – Kierownik Katedry Onkologii CM UWM

Przewodniczący Komitetu Naukowego

XI Kongresu Polonii Medycznej / IV Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich

 

 


 

Światowy Zjazd Lekarzy Polskich & XI Kongres Polonii Medycznej

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję