Prelegenci

 

XI Kongres Polonii Medycznej / IV Światowy Zjazd Lekarzy Polskich w Olsztynie „Wyzwania współczesnej Medycyny”

 

W imieniu Komitetu Naukowego Zjazdu zapraszam w pierwszych dniach czerwca (1-4.06.2023 r.) do stolicy Warmii. Światowe Zjazdy Lekarzy Polskich z założenia mają charakter interdyscyplinarny. Nie zabraknie ciekawych referatów z różnorodnych dziedzin, planujemy dla uczestników szeroką ofertę tematyczną, która da szansę prześledzić najnowszą wiedzę medyczną. W ciągu kilku dni obrad zaproponujemy podjęcie dyskusji wokół najbardziej aktualnych problemów – zgodnie z motywem przewodnim naszego Zjazdu – Wyzwania Współczesnej Medycyny.

 

Do Komitetu Naukowego zapraszamy osoby ze środowiska akademickiego, które są nie tylko autorytetami w kraju i zagranicą, ale zajmują się kluczowymi i przełomowymi zagadnieniami, które w istotny sposób zmieniły możliwości leczenia najcięższych chorób w praktyce klinicznej na całym świecie.

 

Do tej pory zaproszenie do Komitetu Naukowego przyjęli, m.in. Profesor Maria Siemionow z University of Illinois at Chicago wybitna chirurg, która kierowała zespołem odpowiedzialnym za pierwszy przeszczep twarzy, Profesor Zbigniew K. Wszołek (Mayo Clinic), jeden z najbardziej wpływowych naukowców na świecie według Thomson Reuters, Profesor Teresa Whiteside z University of Pittsburgh – zajmuje się immunologią nowotworów, która zrewolucjonizowała leczenie onkologiczne w ostatniej dekadzie, Profesor Paweł Kaliński onkolog i immunolog z Roswell Park Comprehensive Cancer Centre również zajmujący się modulacja odpowiedzi immunologicznej i jej integracją z klasycznymi metodami leczenia nowotworów – chirurgią, chemioterapia i radioterapią, Profesor John Adler , neurochirurg ze Stanford University; który był pomysłodawcą  i rozwinął najnowocześniejsze technologie radiochirurgii: CyberKnife i ZAP-X, Profesor Marcin Mycko – szef Rady Dyscypliny Nauki Medyczne UWM, neurolog, zajmujący się rolą modulacji odpowiedzi immunologicznej w stwardnieniu rozsianymi oraz dr hab. Leszek Gromadziński, prof. UWM, dziekan Wydziału Lekarskiego CM UWM, kardiolog zajmujący się m.in. mechanizmami prowadzącymi do wyjaśnienia patofizjologii zatorowości w modelu zwierzęcym. Planujemy kilkanaście sesji naukowych w ciągu trzech dni obrad (część sesji zostanie przeprowadzona równolegle).

 

Prof. Sergiusz Nawrocki – Kierownik Katedry Onkologii CM UWM

Przewodniczący Komitetu Naukowego

XI Kongresu Polonii Medycznej / IV Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich

 

 

 

Tematyka sesji naukowych i osoby prowadzące:

 

Adler John, Professor MD, PhD

Wystąpienie: From GammaKnife to ZAP-X (Od GammaKnife do ZAP-X)

 

Stanford University, ZAP Surgical Systems

Academic Appointments

Administrative Appointments

 • CEO, Zap Surgical Systems (2015 – 2017)
 • CEO & Chairman, Cureus, Inc (2010 – 2017)
 • CEO, Accuray, Inc. (1999 – 2002)
 • Chief of Clinical Innovation, Varian Medical Systems, Inc (2009 – 2015)
 • Chairman, Accuray, Inc. (1999 – 2004)
 • Vice President, Western Neurosurgical Society (2005 – 2006)
 • President, Cyberknife Society (2003 – 2008)
 • Founder and Member of the Board of Directors, Accuray, Inc. (1991 – 2009)

Honors & Awards

 • The Inaugural Ideals of Entrepreneurship Award, Emerging Entrepreneurs in Biomedical Technology, Biodesign Group, Stanford University (2005)
 • Outstanding Achievement in Medicine, Santa Clara Valley Medical Association (2007)
 • The Cushing Award for Excellence and Innovation in Neurosurgery, The American Association for Neurological Surgery (2018)
 • The Thomas Fogarty Lecture, The Stanford Byers Center for Biodesign and The Fogarty Institute for Innovation (2018)
 • MD, Harvard University, Medicine (1980)
 • AB, Harvard College (1976)

Banach Maciej, prof. dr hab. n.med.

Wystąpienie: Leczenie zaburzeń lipidowych w 2023 r. Od leczenia skojarzonego do siRNA i szczepionek?

Nauczyciel akademicki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i Uniwersytetu Zielonogórskiego, przewodniczący Rady Uczelni Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku, członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta

W latach 2014 – 2021 był dyrektorem Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi (ICZMP), pełnił funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2010-2012. Od lutego 2014 r. jest Kierownikiem Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Kierownikiem Ośrodka Badań Serca i Naczyń na Uniwersytecie Zielonogórskim, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz ICZMP. Członek Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Miażdżycy (EAS), doradca ds. relacji/kontaktów z Unią Europejską oraz członkiem zarządu na Europę Międzynarodowego Towarzystwa Miażdżycowego (IAS). Jest założycielem i przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Lipidowego (2011) – oficjalnego partnera National Lipid Association (NLA, USA) oraz przewodniczącym Oddziału łódzkiego Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (2009-). W lutym 2021 roku został powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na członka Rady do spraw Ochrony Zdrowia. Jest założycielem i przewodniczącym grupy Lipid and Blood Pressure Meta-analysis Collaboration (LBPMC) (2012-) – jednej z największych grup badawczych na świecie skupiającej obecnie ponad 150 światowych ekspertów mających na celu zbadanie najważniejszych problemów z zakresu zaburzeń lipidowych, nadciśnienia, żywienia i analizy ryzyka sercowo-naczyniowego, a także Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych (ILEP) (2015-), który powstał w celu przygotowania rekomendacji z zakresu kardiologii prewencyjnej w najbardziej dyskusyjnych kwestiach, które nie zostały uwzględnione w istniejących wytycznych. Założyciel i prezes fundacji – Think-Tank „Innowacja dla zdrowia”, która skupia sześć głównych instytutów badawczych działających w systemie ochrony zdrowia w Polsce i ponad 40 przedstawicieli biznesu działających na rynku medycznym w Polsce. Jest profesorem wizytującym University of Alabama w Birmingham (UAB) oraz University of Medicine and Pharmacy Victor Babes w Timisoarze w Rumunii (2014-). Laureat wielu nagród i wyróżnień, w tym: doktoratów Honoris Causa na Uniwersytecie Medycyny i Farmacji Victor Babes w Timisoarze (2017) oraz Instytutu Kardiologii w Kijowie (2018).

 

Bechtold Agata, lek.

Wystąpienie: Neutrofilowe choroby skóry

Carlberg Carsten, prof. 

Wystąpienie: Nutrigenomics in cancer prevention and treatment

 

Prof. Carsten Carlberg, światowej klasy biochemik w badaniach nad witaminą D, w ramach prestiżowego europejskiego grantu ERA Chair WELCOME2 stworzy w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN interdyscyplinarne Centrum Doskonałości wykorzystujące narzędzia nutrigenomiki do oceny wpływu odżywiania na (epi)genetyczne predyspozycje do tzw. chorób dietozależnych. Prof. Carlberg wygrał międzynarodowy konkurs, w którym kandydatów oceniało grono naukowców z Polski, Francji, Niemiec i Grecji.

Kariera naukowa

Carsten Carlberg urodził się 13 grudnia 1963 r. w Hamburgu. W latach 1982-1987 studiował fizykę i biochemię na Wolnym Uniwersytecie Berlina, gdzie uzyskał dyplom z biochemii. Następnie trafił do zespołu prof. Burghardta Wittiga, jednego z najwybitniejszych ekspertów w dziedzinie medycyny molekularnej, u którego w 1989 r. uzyskał stopień doktora za badania nad oddziaływaniem polimeraz ze strukturami drugorzędowymi DNA. W latach 1989-1992 Carlberg odbył staż podoktorski w szwajcarskim koncernie medycznym Roche w Bazylei, gdzie badał wpływ witaminy D na regulację ekspresji genów. Przez kolejne pięć lat był liderem jednej z grupy badawczych na Uniwersytecie Genewskim. W 1997 r. habilitował się na Uniwersytecie w Dusseldorfie, gdzie kontynuował badania nad witaminą D.

W 2000 r. Carsten Carlberg otrzymał stanowisko profesora zwyczajnego na Uniwersytecie w Kuopio, który po połączeniu z Uniwersytetem w Joensuu w 2010 r. utworzył Uniwersytet Wschodniej Finlandii. Równolegle, w 2006 r., prof. Carlberg zorganizował na Uniwersytecie Luksemburskim program studiów magisterskich z zakresu zintegrowanej biologii systemów. Był jednym z głównych naukowców Fińskiego Centrum Doskonałości Chorób Sercowo-Naczyniowych i Badań nad Cukrzycą Typu 2. Koordynował konsorcjum badawcze Marie Skłodowska-Curie Research Training Network „NucSYS” w obszarze biologii systemów receptorów jądrowych.

Specjalista od witaminy D

Badania prof. Carlberga od ponad 30 lat skupiają się na witaminie D. Badał jej wpływ na zmiany w epigenomie (modyfikacje DNA genomowego i białek histonowych, które nie wpływają na kod genetyczny) i transkryptomie (zestawie cząsteczek mRNA obecnym w określonym momencie w komórce aby zakodować specyficzne i odpowiednie ilości białek). Odkrył, że w zależności od sposobu reakcji na ekspozycję na witaminę D, ludzi można zakwalifikować do trzech grup: słabo, średnio i silnie reagujących. Wskazuje to, że suplementacja tym związkiem powinna być ściśle spersonalizowana, ponieważ ma wpływ nie tylko na zdrowie kości ale i na prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego, a więc na profilaktykę chorób metabolicznych, nowotworów czy ochronę przed zachorowaniem na SARS-CoV-2. Obecne projekty badawcze prof. Carlberga koncentrują się na wpływie witaminy D na genom (całość informacji genetycznej) człowieka w warunkach in vivo.

Prof. Carlberg jest autorem 168 publikacji naukowych, 68 recenzji oraz 45 innych publikacji, w tym 7 podręczników związanych m.in. z nutrigenomiką, którą wykładał jako jeden z pierwszych na świecie. Jego prace cytowane były ponad 17 000 razy, co lokuje go w grupie 0.2% najbardziej wpływowych badaczy. Prof. Carlberg jest też cenionym mentorem i opiekunem naukowym ponad 60 magistrantów, doktorantów i pracowników naukowych.

Chmielewski Grzegorz, lek.

Wystąpienie: Eozynofilowe zapalenie powięzi

 

Dryjski Maciej, Profesor, Md, Phd

Wystąpienie: Leczenie zachowawcze po interwencji wewnątrznaczyniowej w krytycznym niedokrwieniu kończyny

 

– Medical Director For Vascular/Endovascular Surgery, Kaleida Health.

– The Jacobs Institute, Buffalo, Ny And Division Of Vascular Surgery,

– University At Buffalo Jacobs School Of Medicine.

– Należy Do Grona Najwybitniejszych Światowych Chirurgów Naczyniowych.

– Wykładowca na międzynarodowych i polskich kongresach.

– Autor wielu publikacji i książek medycznych.

– Członek wielu stowarzyszeń medycznych.

– Medal Gloria Medicinae 2019

Frackowiak Richard, prof. 

Wystąpienie: The Human Brain Project -trials and tribulations

 

Richard Frąckowiak, Richard Stanislaus Joseph Frackowiak (ur. 26 marca 1950 w Londynie) – brytyjski lekarz i naukowiec, neurologneurobiolog polskiego pochodzenia, jeden z pionierów techniki MRI i badacz plastyczności mózgu, zajmujący m.in. stanowiska[1]:

oraz pełniący m.in. funkcje przewodniczącego Medical Sciences Committee w Science Europe(ang.)[2] i współprzewodniczącego The Medical Informatics Platform w Human Brain Project (Komisja Europejska)[3].

Gil Robert, prof. 

Wystąpienie: Rewaskularyzacja tętnic wieńcowych u pacjentów z przewlekłymi zespołami wieńcowymi

 

Prof. dr hab. n. med. Robert Julian Gil jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, którą ukończył z wyróżnieniem w 1984 roku. Od 2001 jest kierownikiem Kliniki Kardiologii Inwazyjnej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. W okresie 1997- 2004  pełnił funkcję Przewodniczącego Sekcji Kardiologii Inwazyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, a przez następne 3 lata był członkiem jej Zarządu (jako Past-President).  Od października 2015 roku wchodzi w skład Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Posiada specjalizacje z zakresu chorób wewnętrznych 2-go stopnia oraz kardiologii. W kwietniu 1990 roku uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w czerwcu 1997 roku doktora habilitowanego. Natomiast nominację na profesora nauk medycznych uzyskał w dniu 18.04.2005 roku z rąk Prezydenta RP.

Jego zainteresowania naukowe dotyczą głównie niewydolności serca, diagnostyki i leczenia choroby wieńcowej w tym metodami przezskórnymi. Od wielu lat uczestniczy w międzynarodowych badaniach klinicznych oceniających leki oraz urządzenia wspomagające angioplastykę wieńcową.

Ma w swoim dorobku ponad 200 publikacji w czasopismach recenzowanych, z których ponad 60 opublikowanych zostało w czasopismach zagranicznych (IF ponad 300). Poza tym jest  współautorem 30 rozdziałów książek poświęconych kardiologii interwencyjnej oraz ponad 300 doniesień zjazdowych, z których ponad 100 było przedstawianych na prestiżowych zjazdach międzynarodowych z zakresu elektrofizjologii klinicznej, niewydolności serca oraz kardiologii inwazyjnej.

Jest współautorem wytycznych Asocjacji Interwencji Sercowo-Naczyniowych Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, dotyczących postępowania w przezskórnych procedurach zabiegowych.

Recenzent naukowy wielu publikacji naukowych w Polsce (Kardiologia Polska, Cardiology Journal, Postępy Kardiologii Interwencyjnej, Polski Przegląd Kardiologicznyoraz za granicą (m.in. EuroIntervention, American Journal of Cardiology).

W czerwcu 2000 roku uzyskał prestiżowy tytuł Fellow of European Society of Cardiology. Od 2001 roku regularnie zapraszany do czynnego udziału (ang. Faculty member) w organizowanych w świecie prestiżowych Kongresów (ESC) oraz Warsztatach Kardiologii Interwencyjnej (EuroPCR , TCT, CBS).

Gniadecki Robert, prof. 

Wystąpienie: Łuszczyca jako choroba nie tylko skóry i stawów

 

Dr. Robert Gniadecki received his MD degree from Warsaw Medical School (Poland) in 1991 and three years later he obtained his PhD from the Faculty of Health Sciences at Copenhagen University (Denmark) and became a specialist in dermatology in 2001 (certified in Denmark and Canada). In 2010 he was appointed as a full clinical professor at the University of Copenhagen and in 2015 at the University of Alberta, Canada. Dr Gniadecki has served as a president of the Danish Dermatological Society, treasurer of the Canadian Dermatology Foundation and board members of the ESDR (European Society of Dermatological Research) and ISCL (International Society of Cutaneous Lymphomas). He is a member of several editorial boards including the Journal of the European Academy of Dermatology and Venerology, Dermatology, and Frontiers in Medicine. Dr Gniadecki published >200 peer-reviewed papers. Among major clinical and scientific accomplishments are: development of the low-dose protocol of total skin irradiation for patients with cutaneous lymphomas, the discovery of lymphoma stem cells and introduction of photophoresis and Mohs surgery to dermatology in Denmark. His current scientific activities focus on genomics the experimental therapeutics of cutaneous lymphoma and autoimmune skin diseases and the clinical aspects of the biological treatment of psoriasis.

Goniewicz Mariusz, dr hab. n. med., prof. uczelni

Gromadziński Leszek, dr hab. n. med., prof. UWM

Wystąpienie: Badania eksperymentalne w VTE – doświadczenie własne

Jalali Rakesh, dr 

Jarocka-Cyrta Elżbieta, dr hab. n. med., prof. UWM

Wystąpienie: Choroby zależne od glutenu

 

 

Jawień Arkadiusz Profesor, MD, PhD

Wystąpienie: Screeningowe badanie tętniaków aorty.

 

– Kierownik Katedry i Klinki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii CM UMK Bydgoszcz

– Należy do grona najwybitniejszych światowych chirugów naczyniowych.

– Tytuł Doktora Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

– Były Prezydent Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

– Były Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

– Wykładowca na międzynarodowych Kongresach, autor wielu publikacji i książek medycznych.

Jóźwiak Jacek, prof. 

Wystąpienie: Częstość występowania czynników ryzyka chorób serca i naczyń w Polsce, Europie i na świecie na podstawie najnowszych danych LIPIDOGRAM, GBD oraz NCDRiSC.

 

Kaliński Paweł, prof. 

Wystąpienie: Dendritic Cells and Dendritic Cell-targeting Adjuvants to Sensitize „Cold” Tumors to Immunotherapy

 

Specializing In:

Biology of dendritic cells (DC) and DC vaccines Biology of T cells and T cell targeting therapies of cancer Biology of natural killer (NK) cells Biology of human myeloid-derived suppressor cells (MDSC) Regulation of chemokine production in tumor microenvironment (TME) TME and tumor-associated immune suppression In vitro modeling of human immune system Design and implementation of early phase clinical trials

Research Interests:

Development and clinical evaluation of new cancer involving the modulation of patients’ immune system Role of the immune system in the effectiveness of chemo- and radiotherapy Promoting interactions between clinical and laboratory researchers Development and clinical evaluation of therapeutic vaccines involving different subsets of “polarized” DCs (colorectal cancer, ovarian cancer, prostate cancer, melanoma, hematologic malignancies) Development and clinical evaluation of adoptive T cell therapies (ACT) using ex vivo-induced polyclonal CTLs (ovarian- & colorectal cancers and melanoma) Development and clinical evaluation of combinatorial approaches to enhance the effectiveness of vaccines, ACT an checkpoint blockers, but reprogramming tumor microenvironments for enhanced CTL infiltration and modulating intratumoral expression of PD-L1, Development of combinatorial adjuvants to modulate DC functions in situ Counteracting cancer-related immunosuppressive mechanisms and their use in transplantation and autoimmunity Role of the immune system in the effectiveness of oncolytic virotherapies Role of the immune system in the effectiveness of chemotherapy and radiotherapy of cancer Interplay between stress and cancer immunity

 

Biography:

The overall goal of my research is to advance the integration of immunotherapy within comprehensive cancer care, as a complementary modality to surgery, chemo and radiotherapy. My group develops new methods of using ex vivo-educated dendritic cells, DC-activated T cells, combinatorial adjuvants and checkpoint blockers, to promote selectively accumulation of type-1 immune cells (CTLs, Th1 and NK cells) in tumor lesions, without amplifying pre-existing Treg- and MDSC responses, in order to enhance local immune surveillance and enhance overall therapeutic outcomes. Our current projects include:

 • Development and clinical evaluation of therapeutic vaccines involving different subsets of “polarized” DCs (colorectal cancer, ovarian cancer, prostate cancer, melanoma, hematologic malignancies)
 • Development and clinical evaluation of adoptive T cell therapies (ACT) using ex vivo-induced polyclonal CTLs (ovarian- & colorectal cancers and melanoma)
 • Development and clinical evaluation of combinatorial approaches to enhance the effectiveness of vaccines, ACT and checkpoint blockers, but reprogramming tumor microenvironments for enhanced CTL infiltration and modulating intratumoral expression of PD-L1, PD-L2 and other checkpoints (colorectal cancer, ovarian cancer, prostate cancer, melanoma, bladder cancer, HPV-associated cancers)
 • Development of combinatorial adjuvants to modulate DC functions in situ
 • Counteracting cancer-related immunosuppressive mechanisms and their use in transplantation and autoimmunity
 • Role of the immune system in the effectiveness of oncolytic virotherapies
 • Role of the immune system in the effectiveness of chemotherapy and radiotherapy of cancer
 • Interplay between psychologic stress and cancer immunity These interdisciplinary projects involving multiple clinical and laboratory teams, have been advanced as parts of the as multiple NIH-, DOD-, pharma and biotech-funded grants and program projects (single- and multi-institution P01s and P50/SPOREs; where I have been serving as the overall PI, overall co-PI or a Project Leader) and focusing on the therapy of melanoma, colon cancer, prostate cancer, ovarian cancer, and hematologic malignancies. Our current work includes phase I/II and phase II clinical testing of the resulting paradigms and methods in cancer patients, and development of similar treatments for patients with premalignant lesions and chronic infections resistant to standard forms of treatment.

Positions

Roswell Park Comprehensive Cancer Center

 • Chair, Department of Immunology
 • Professor of Oncology
 • Chief, Translational Immuno-Oncology
 • Senior Vice President for Team Science
 • Jacobs Endowed Chair of Immunology

Background

Education and Training:

 • 1991 – MD – Warsaw Medical Academy (AMW), Poland
 • 1998 – PhD – Immunology, University of Amsterdam (UvA), The Netherlands

Residency:

 • 1994 – Residency, Medicine, Ctr. Clin. Hosp. Milit. Sch. Med, Warsaw, Poland

Fellowship:

 • 2000 – Fellowship, Immunology, University of Amsterdam (UvA), The Netherlands
 • 1992 – Research Fellowship, Immunology, University of Amsterdam (UvA) The Netherlands

Professional Memberships:

 • 2015 – American Society of Clinical Investigation
 • 2011 – American Association for Cancer Research
 • 2009 – Society for Clinical and Translational Science
 • 2008 – Society for Immunotherapy of Cancer
 • 2004 – Society for Natural Immunity
 • 2001 – American Association of Immunologists

Kasprzak Piotr, Profesor, Md, Phd

Wystąpienie: Rozwarstwienie aorty w chirurgii endowaskularnej – standardy i nowe wyzwania

 

– Należy do grona najwybitniejszych światowych chirurgów naczyniowych.

– Wykładowca na międzynarodowych kongresach, autor wielu publikacji i książek medycznych.

– Tytuł Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

– Honorowy Członek Niemieckiego, Włoskiego i Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

– Medal Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za Sławienie Polskich Uczelni Medycznych w Świecie.

Kasprzak Piotr, Profesor, Md, Phd

Wystąpienie: Echokardiografia

Kocbach Piotr Paweł, dr n.med.

Ordynator Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych w Ostródzie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Collegium Medicum Katedra Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych

– ur. 1961 w Olsztynie, absolwent I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Olsztynie oraz Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Posiada specjalizację w dziedzinie chorób zakaźnych, wewnętrznych, medycyny pracy i medycyny paliatywnej. Konsultant wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego,

– dr n. medycznych, nauczyciel akademicki na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

– Od 18 lat związany ze Szpitalem w Ostródzie jako Ordynator Klinicznego Oddziału Chorób Zakaźnych. Stworzył pierwszy i jedyny na terenie woj. warmińsko-mazurskiego Ośrodek diagnostyki i leczenia dla chorych zakażonych wirusem HIV i z AIDS.

– Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, Polskiego Towarzystwa Hepatologicznego, Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS oraz European AIDS Clinical Society.

– Wyróżniony Odznaczeniem Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym medalem Akademii Polskiego Sukcesu.

– Plany na najbliższe miesiące : utworzenie pierwszego Oddziału Hepatologii na terenie Warmii i Mazur.

 

Kortylewski Marcin, prof. 

Krajewska-Włodarczyk Magdalena, dr hab. n. med., prof. UWM

Wystąpienie: Paznokieć jako okienko wczesnej diagnostyki łuszczycowego zapalenia stawów

Kubiatowski Tomasz, prof. UWM

Kuczmik Wacław, Profesor MD, PhD

Wystąpienie: Patologia łuku aorty

 

– Kierownik Uniwersyteckiej Kliniki Chirurgii Naczyniowej w Katowice-Ochojec.

– Konsultant Krajowy W Dziedzinie Chirurgii Naczyniowej.

– Złoty Krzyż Zasługi.

– Należy do grona najwybitniejszych światowych chirurgów naczyniowych.

– Były Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej.

– Wykładowca na międzynarodowych Kongresach, autor wielu publikacji i książek medycznych.

Kuna Jakub, lek.

Wystąpienie: Wapnica w przebiegu zapalenia skórno-mięśniowego

Larysz Dawid, prof. 

Wystąpienie: Nowoczesne techniki chirurgii czaszkowo-szczękowej stosowane w leczeniu dzieci z chorobami rzadkimi.

 

Specjalista neurochirurgii, neuropsycholog, logopeda. Chirurg czaszkowo-twarzowy. Kierownik Kliniki Chirurgii Głowy i Szyi Dzieci i Młodzieży, Katedry Pediatrii Klinicznej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie – Centrum Referencyjnego Europejskiej Sieci Ośrodków Referencyjnych dla Chorób Rzadkich – Wad Czaszkowo-Twarzowych (ERN – CRANIO).

 

Od ponad 20 lat zajmujący się problematyką neurochirurgii dziecięcej oraz neuroonkologii. Profesor w Narodowym Instytucie Onkologii – Instytucie Badawczym w Gliwicach, pracownik Zakładu Radioterapii. Współzałożyciel oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki. Członek Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Europejskiego Towarzystwa Neurochirurgów Dziecięcych (European Society for Paediatric Neurosurgery), Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, Europejskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Twarzowej (European Society of Craniofacial Surgery) i Międzynarodowego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Twarzowej (International Society of Craniofacial Surgery). Członek Honorowy Towarzystwa Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia.

 

Autor i współautor ponad 100 publikacji naukowych, monografii, rozdziałów w podręcznikach polskich i zagranicznych. Nauczyciel akademicki. Wielokrotny wykładowca na kursach krajowych i zagranicznych dotyczących neurochirurgii, neuroonkologii, chirurgii czaszkowo-twarzowej oraz biomechaniki. Główne zainteresowania naukowe to wielospecjalistyczna diagnostyka i terapia dzieci z wadami czaszkowo-twarzowymi oraz neurofibromatozami. W spektrum zainteresowań znajduje się także biologia molekularna wad czaszkowo-twarzowych oraz pierwotnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Dodatkowo zastosowanie nowoczesnych małoinwazyjnych metod leczenia operacyjnego z użyciem wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz rzeczywistości rozszerzonej (AR) do leczenia nowotworów i wad czaszkowo-twarzowych u dzieci.

 

 

Lella Anna, dr 

Majewski Marek MD, PhD

– Specjalista Chirurg, Doktor Nauk Medycznych.

– Uniwersytecki Oddział Chirurgii Naczyniowej i Endokrynologicznej Hôpital Henri Mondor, Uniwersytet Paryż XII.

– Medal Gloria Medicinaew 2019 R.

– Publikacje z dziedziny chirurgii ogólnej i naczyniowej.

– Wykładowca na wielu kongresach chirurgii naczyniowej w Polsce i za granicą.

– Członek Związku Lekarzy Francuskich.

Wystąpienie: Współczesne, mini-inwazyjne, endowaskularne leczenie tętniaków aorty

 

– Member Groupe D’etude Des Médecins Libéraux De Saint Maur Des Fossés Association Loi 1901.

– Honorowy Członek Związku Lekarzy Polskich W Chicago.

– Były Wice-Prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskiego Pochodzenia we Francji; Association Des Médecins D’origine Polonaie de France”(amopf).

 

Milanowski Łukasz M., dr 

Wystąpienie: Sesja „młodych naukowców”- Jak prezentować i publikować skutecznie wyniki pracy naukowej

Muranski Pawel, prof. 

Wystąpienie: Cellular therapy promise in brain diseases

 

(Columbia University Medical Center, NY)

Dr. Muranski trained as a Hematologist and Oncologist at the Hematology Branch of the National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI), National Institutes of Health (NIH) in Bethesda, Maryland where he subsequently worked as a faculty in the Stem Cell Allogeneic Transplantation Section. At NHLBI he has conducted studies on using T cells for prevention and treatment of common viral infections affecting bone marrow transplant recipients. He has also developed first-in-human study of adoptive immunotherapy for patients with JC virus-associated Progressive Multifocal Leukoencephalopathy (PML). In addition, he has completed the research fellowship in cancer immunology and immunotherapy at the Surgery Branch, National Cancer Institute, NIH. He joined Columbia University in 2017 as the Director of Cellular Immunotherapy. Dr. Muranski specializes in bone marrow transplant (BMT). He is a principal investigator at the Columbia Center for Translational Immunology and a member of the Herbert Irving Comprehensive Cancer Center.

His laboratory focuses on developing potent T lymphocytes for adoptive immunotherapy of viral infections and cancer.

 

Areas of Expertise / Conditions Treated

 • Bone Marrow Transplantation
 • Leukemia
 • Lymphoma

Academic Appointments

 • Assistant Professor of Medicine at CUMC

Hospital Affiliations

 • NewYork-Presbyterian / Columbia University Irving Medical Center

Murawska-Baptista Aleksandra, dr 

Wystąpienie: Doniesienia oryginalne

Aleksandra Murawska Baptista is a board-certified family medicine physician who also finished a fellowship program in Hospital Medicine and has been working as a Hospitalist since 2017. She is also an Assistant Professor of Medicine in Mayo Clinic.

Dr. Murawska Baptista graduated Poznan University of Medical Sciences in Poland. She then graduated research fellowship program in Cleveland Clinic Florida after which she attended a residency program in Alabama. She was an Instructor of Medicine at Harvard Medical School and then she joined the Hospital Internal Medicine Department in Florida as a Senior Associate Consultant.

Dr. Murawska Baptista’s clinical practice focuses on the treatment of the patients who needed to be admitted to the hospital for various reason. She is a part of multiple committees, including sepsis committee and educational committee.

She is also a part of Physician Recruitment Committee and she is involved in students and residents education.

Her research interest include: COVID treatment and outcomes, rare diagnosis and quality improvement projects.

Mycko Marcin, prof. dr hab. n. med.

Nawrocki Sergiusz, prof.

Nowak-Węgrzyn Anna, prof.

Wystąpienie: Immunoterapia w leczeniu alergii pokarmowej.

 

Langone Health New York University, USA

Olczak –Kowalczyk Dorota, prof.

(WUM, konsultant krajowy ds. stomatologii dziecięcej)

Oszkinis Grzegorz, Profesor, MD, PhD

Wystąpienie: Choroby żył – problem nie tylko estetyczny

 

– Chair & Dept Of Vasc. & Gen. Surgery

– Institute Of Medical Sciences, University Of Opole

– Prof. dr hab., lekarz, specjalista chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej i angiologii, Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyń i Ogólnej Uniwersytetu w Opolu; 2011 – 2018 Kierownik II Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyń UMP; 2008 – 2016 Prorektor UM w Poznaniu ds. klinicznych i kształcenia podyplomowego;

– od 2008 do 2018 dyrektor Centrum Kształcenia w Języku Angielskim UMP;

– 2002 – 2008 Prodziekan Wydziału Lekarskiego II UMP;

– 2006 – 2019 Konsultant wojewódzki woj. wielkopolskiego w zakresie chirurgii naczyń; 2014 – 2016 Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyń.

– Naukowo zajmuję się patologią tętniaków aorty piersiowej i brzusznej w zakresie badań morfologicznych, genetycznych i biomechanicznych, zastosowaniem przeszczepów allogenicznych u chorych z zakażeniem protez naczyniowych, endowaskularnym leczeniem chorób naczyń obwodowych, patofizjologią przewlekłej niewydolności żylnej i leczeniem ran przewlekłych.

Owczarczyk-Saczonek Agnieszka, dr hab. n. med., prof. UWM

Wystąpienie: Terapia fotodynamiczna jako metoda terapii chorób skóry i układu moczo-płciowego

 

– Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek jest kierownikiem Katedry i Kliniki Dermatologii, Chorób Przenoszonych Drogą Płciową i Immunologii Klinicznej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

– Pełni funkcję sekretarza Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie dermatologii i wenerologii.

– Jest również przewodniczącą oddziału Warmińsko- Mazurskiego PTD, członkiem European Academy Dermatology and Venereology, European Society for Dermatological Research, a także Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych.

– Obszary zainteresowań: dermatologia, dermatologia estetyczna, choroby metaboliczne i otyłość

Priebe Waldemar, Professor PhD

Wystąpienie:  Discovery and Development of Novel Organotrophic Anticancer Therapies

(Odkrycie i rozwój nowych organotropowych terapii przeciwnowotworowych)

 

The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center

Dr. Priebe’s research merges biology with chemistry and focuses on the design and development of drugs that selectively target DNA and inhibitors of signaling and metabolic pathways important to tumor progression and survival. He has a long term interest in the field of carbohydrates ranging from organic chemistry of carbohydrates to the exploitation of carbohydrate metabolism in normal cells and cancer cells.

Dr. Priebe is noted for his successful development of new therapeutic entities for the treatment of cancer. During his career, he has generated an extensive library of distinct, novel cancer-fighting compounds (numbering in the thousands) covering many structural scaffolds and diverse therapeutic areas. The invention of these agents has led to many patents and numerous licenses. Three of his drugs are in clinical trials and several others are in different stages of preclinical development.

In addition to his position at M. D. Anderson, Dr. Priebe holds the title of Professor of Chemistry in the Republic of Poland.

Dr. Priebe has published more than 200+ peer-reviewed journal articles and his work has led to over 40 patents. Additionally, he has organized at least 25 national and international conferences and been an invited lecturer on more than 150 occasions.

 

Pruszczyk Piotr, prof. 

Wystąpienie: Zatorowość płucna

Ratajczak Mariusz, Professor MD, PhD

Wystąpienie:  Quo Vadis Regenerative Medicine  (Dokąd podążasz Medycyno Regeneracyjna)

 

University of Louisville

 

Education:

M.D. – Magna Cum Laude, Medicine, Pomeranian Medical University, Szczecin, Poland; 1981

Ph.D., Medicine, Center for Clinical & Experimental Medicine of Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland; 1986

D.Sci. (Habilitated Ph.D.), Medicine, Center for Clinical & Experimental Medicine of Polish Academy of Sciences, Warsaw, Poland; 1989

Current Positions:

Profesor, Division of Hematology/Oncology, Department of Medicine, University of Louisville, Louisville, KY USA

Director – Stem Cell Institute, Division of Hematology/Oncology, Brown Cancer Center, University of Louisville

Member, Immuno-Oncology Program, Brown Cancer Center, University of Louisville

Visiting Professor, Department of Regenerative Medicine, Warsaw Medical University, Warsaw, Poland; 2015-

Visiting Professor, Kansai University, Osaka, Japan; 2007-

Visiting Professor, Fudan University, Shanghaj, PRC; 2008-

Contact Information:

Mariusz Z. Ratajczak MD, PhD, D.Sci, d.hc

Professor and Endowed Chair

Stem Cell Institute at Brown Cancer Center

University of Louisville, 500 S. Floyd Street, Rm. 107

Louisville, KY 40202, USA

Tel: (502) 852-1788, Fax: (502) 852-3032,

Email: 

Research Description:

Dr. Ratajczak is an internationally known specialist in the field of adult stem cell biology.  His 2005 discovery of embryonic-like stem cells in adult bone marrow tissues has the potential to revolutionize the field of regenerative medicine. This discovery may lead to new treatments for cancer, heart disease, eye disease, diabetes and neurodegenerative disorders. Dr. Ratajczak is also known from his work on novel mechanisms of mobilization and homing of stem cells, biological role of extracellular microvesicles and molecular mechanisms of cancer metastasis.

1. The role of developmentally early stem cells isolated from the adult tissues in regeneration. Identification of new mechanisms responsible for tissue/organ regeneration. Dr. Ratajczak developed a concept of circulating small pluripotent very small embryonic-like stem cells (VSELs) and is developing new strategies to isolate those cells from bone marrow, mobilized peripheral blood, cord blood and peripheral tissues.

2. The role of complement in stem cell homing/mobilization. Another area of investigations in Dr. Ratajczak’s laboratory is to elucidate the role of complement proteins in regulating human hematopoiesis. Dr. Ratajczak’s group identified a novel role of C3 complement cleavage fragments modulate the SDF-1-CXCR4 axis and thus play an important role in retaining human CXCR4+ hematopoietic stem cells in the bone marrow. Dr. Ratajczak also observed that antagonists of C3a receptor enhance G-CSF-mediated mobilization of hematopoietic stem cells into peripheral blood. This strategy could be explored in vivo as a new strategy to mobilize the so called “poor mobilizers”.

3. The role of bioactive lipids in stem cell homing/mobilization and cancer metastasis. Dr. Ratajczak’s laboratory is to elucidate the role of sphingosine-1 phosphate and ceramid-1 phosphate in regulating normal human hematopoiesis and directing mobilization and homing of various BM-derived adult stem cells. His group pioneered this field. In parallel his group is studying effect of bioactive lipids in cancer metastasis.

4. Biological effects of microvesciles and exosomes. Dr. Ratajczak’s laboratory is studying the role of membrane derived microparticles shed from the eukaryotic cells and their role in various biological processes. Recently, microvesicles, isolated from embryonic stem cells, were used by his group to improve ex vivo expansion and survival of hematopoietic stem/progenitor cells. He is also interested in the role of microvesicles in the progression of cancer. He found that platelet derived microvesicles may regulate metastatic behavior of cancer cells and for a first time described that they play a novel role in horizontal transfer mRNA and miRNA between the cells.

Literature Cited:

 1. Ratajczak M.Z., Luger S.M.,  DeRiel K., Abraham J., Calabretta B., Gewirtz A.M.: Role of the KIT protoncogene in normal and malignant  human hematopoiesis.  Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1992, 89, 1710 – 1714.  PMID: 1371882
 2. Majka M, Rozmyslowicz T, Lee B, Pietrzkowski Z, Gaulton GN, Silberstein L, Ratajczak MZ.: Bone Marrow CD34+ cells and megakaryoblasts secrete beta-chemokines; implications for infectability by M-tropic human immunodeficiency virus (R5 HIV). J. Clin. Invest. 1999, 104, 1739-1749.  PMID: 10606628
 3. Majka M, Janowska-Wieczorek A, Ratajczak J, Ehrenman K, M.A. Kowalska, Gewirtz AM, Emerson SG, Ratajczak MZ. Numerous growth factors, cytokines and chemokines are secreted by human CD34+ cells, myeloblasts, erythroblasts and megakaryoblasts and regulate normal hematopoiesis in an autocrine/paracrine manner. Blood 2001, 97, 3075-3085.  PMID: 11342433
 4. Libura J, Drukala J, Majka M, Tomeascu O, Navenot JM, Kucia M, Marquez L, Peiper SC, Barr FG, Janowska-Wieczorek A, Ratajczak MZ.: CXCR4-SDF-1 signaling is active in rhabdomyosarcoma cells and regulates locomotion, chemotaxis and adhesion. Blood 2002,100, 2597-2606.  PMID: 12239174
 5. Reca R, Mastellos D, Majka M, Marquez L, Ratajczak J, Franchini S, Glodek A, Honczarenko M, Spruce LA, Janowska-Wieczorek A, Lambris JD, Ratajczak MZ.: Functional receptor for C3a anaphylatoxin is expressed by normal hematopoietic stem/progenitor cells and C3a enhances homing-related responses of early hematopoietic cells to SDF-1. Blood 2003, 101, 3784-3793.  PMID: 12511407
 6. Wysoczynski M, Reca R, Ratajczak J, Kucia M, Shirvaikar N, Mills M, Wanzeck J, Honczarenko M, Janowska-Wieczorek A, Ratajczak M.Z. Incorporation of CXCR4 into Membrane Lipid Rafts Primes Homing-related responses of Hematopoietic Stem Cells to an SDF-1 Gradient. Blood 2005, 105, 40-48.  PMID: 15328152
 7. Kucia M, Reca R, Campbell FR, Majka M, Ratajczak J, Ratajczak MZ. A population of very small embryonic like (VSEL) CXCR4+ SSEA-1+ Oct-4+ stem cells identified in adult bone marrow. Leukemia 2006, 20:857-869.  PMID: 16498386
 8. Ratajczak MZ, LeeHK, WysoczynskiM, WanW, MarliczW, LaughlinMJ, KuciaM, Janowska-WieczorekA, RatajczakJ. Novel insight into stem cell mobilization – Plasma Sphigosine 1 – phosphate is a major chemoattractant that directs egress of hematopoietic stem progenitor cells from bone marrow and its level in peripheral blood increases during mobilization due to activation of complement cascade/membrane attack complex.  Leukemia 2010, 24, 976-985.  PMID: 20357827
 9. Ratajczak MZ, Kucia M, Jadczyk T, Greco NJ, Wojakowski W, Tendrea M, Ratajczak J. Pivotal Role of Paracrine Effects in Stem Cell Therapies in Regenerative Medicine – Can We Translate Stem Cell-Secreted Paracrine Factors and Microvesicles into Better Therapeutic Strategies? Leukemia 2012 Jun; 26(6):1166-73.  PMID: 22182853+
 10. Ratajczak MZ, Kucia M, Jadczyk T, Greco NJ, Wojakowski W, Tendrea M, Ratajczak J. Pivotal Role of Paracrine Effects in Stem Cell Therapies in Regenerative Medicine – Can We Translate Stem Cell-Secreted Paracrine Factors and Microvesicles into Better Therapeutic Strategies? Leukemia 2012 Jun; 26(6):1166-73.  PMID: 22182853
 11. Kucia M, Masternak M, Liu R, Shin DM, Ratajczak J, Mierzejewska K, Spong A, Kopchick JJ,  Bartke A, Ratajczak MZ. The negative effect of prolonged somatotrophic/insulin signaling on an adult bone marrow-residing population of pluripotent very small embryonic-like stem cells (VSELs). Age 2013 Apr; 35(2):315-30.  PMID: 22218782
 12. RatajczakMZ, Shin DM, SchneiderG, Ratajczak J, Kucia M.  Parental imprinting regulates insulin-like growth factor signaling – a Rosetta Stone for understanding the biology of pluripotent stem cells, aging and cancerogenesis. Leukemia 2013, 27, 773–779.  PMID: 23135355
 13. SchneiderG, BryndzaE, Abdel-LatifA, RatajczakJ, MajM, TarnowskiM, KlyachkinY, HoughtonP, MorrisAJ, VaterA, KlussmannS, KuciaM, RatajczakMZ. Bioactive lipids sphingosine-1-phosphate and ceramide-1- phosphate are pro-metastatic factors in human rhabdomyosarcomas cell lines, and their tissue level increases in response to radio/chemotherapy. Mol. Cancer Res. 2013, 11, 793-807.
 14. Borkowska S, Suszynska M, Mierzejewska K, Ismail A, Budkowska M, Salata D, Dolegowska B, Kucia M,Ratajczak J, Ratajczak MZ. Novel evidence that crosstalk between the complement, coagulation, and fibrinolysis proteolytic cascades is involved in mobilization of hematopoietic stem/progenitor cells (HSPCs). Leukemia 2014, 28, 2148–2154.  PMID: 24667943
 15. SchneiderG, Sellers ZP, Abdel-LatifA, MorrisAJ, RatajczakMZ. Bioactive Lipids, LPC and LPA, are Novel Pro-metastatic Factors and Their Tissue Levels Increase in Response to Radio/Chemotherapy. Mol Cancer Res 2014, 12, 1560–1573. PMID: 25033840

Religa Dorota, prof. 

Wystąpienie: Drogowskazy w geriatrii

 

Professor in geriatrics

Consultant / Specialist doctor in geriatrics

Research description

Studies about multimorbidity, frailty, dementia (Alzheimer disease), cognition and aging.

Main supervisor

PhD student Theofanis Tsevis, MD, specialist in geriatrics

Alcohol consumption and cognitive impairment, registration 2019, halvtime 2021

PhD student Christian Molnar MD, specialist in primary care

Covid-19 and older adults, registration 2021

Rogula Tomasz, Professor MD, PhD

Wystąpienie: Image Guided and Robotic Surgery: why and when do we need it?

(Chirurgia Robotowa i Chirurgia Sterowana obrazem: wskazania, realne korzyści i ograniczenia)

 

The Cleveland Clinic Department of Surgery

Tomasz Rogula, MD, PhD, FACS is currently a full time professor of surgery at the Jagiellonian University I Department of Surgery, Chief of Minimally Invasive and Robotic Surgery and Part-Time Clinical Associate Professor of Surgery at the Case Western Reserve University in Cleveland, OH, United States. He is also a professor of surgery at the Jan Kochanowski University in Kielce, Poland. Prof. Rogula is a former Staff Surgeon and an Associate Professor of Surgery at the Cleveland Clinic – Bariatric Metabolic Institute, a former Chief of General Surgery Devision and Co-Director of Bariatric and Metabolic Surgery at the University Hospitals Geauga Medical Center in Cleveland-Chardon, OH, USA. He was born in Poland, now US and Polish Citizen living permanently in Poland and part time in USA. He graduated from the Jagiellonian University School of Medicine in Krakow, Poland and was trained in weight loss and general surgery Fellowships in the United States (Mount Sinai School of Medicine – New York, University of Pittsburgh, PA), Italy, France, Germany, Spain, Canada, United Kingdom and Japan. In addition to bariatric surgery, his specialty interests include advanced laparoscopic and robotic surgery, gastrointestinal surgery and hernia repair. He performed the first robotic assisted gastric bypass for obesity and initiated single incision laparoscopic bariatric surgery, cholecystectomy and hernia repair at the Cleveland Clinic. Dr. Rogula has done pioneering research on novel weight-loss surgery procedures. He published numerous articles and book chapters on topics of bariatric and laparoscopic surgery and is a peer reviewer for the journal of Surgery for Obesity and Related Diseases and Guest Editor for Journal of Obesity and Annals of Surgical Innovation and Research. Dr Rogula initiated the Bariatric Clinical Program for Medical Students at the Western Reserve University and Cleveland Clinic Lerner College of Medicine. He was an invited speaker for numerous national and international surgical meetings and workshops. He is a Fellows of American College of Surgeons (FACS), a member of the American Medical Association, Society of American Gastrointestinal Endoscopic Surgeons, American Society of Metabolic and Bariatric Surgery, International Federation for the Surgery of Obesity and European Association for Endocopic Surgery and Polish Society of Surgeons. He is a co-founder of the International Club of Young Laparoscopic Surgeons and a founder and President of the International Bariatric Club – a global bariatric network organization. He was awarded for his medical innovations and holds pending patents for new surgical devices.

Rosłan Marek, prof. dr hab. n. med.

Wystąpienie: Jednoportowe laparoendoskopowe operacje w wybranych patologiach układu moczowego.

 

Marek Roslan (ur. 10 maja 1954) – lekarz urolog, profesor nauk medycznych, specjalizujący się w urologii onkologicznej, endourologii, uroginekologii, operacjach minimalnie inwazyjnych; himalaista.

Po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, w 1973 rozpoczął roku studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny), które ukończył w 1979 roku. Po ukończeniu stażu podyplomowego od 1980 do 2007 roku był zatrudniony na Oddziale Urologii Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. W 1983 roku uzyskał specjalizację I st. z chirurgii ogólnej, a 3 lata później specjalizację II st. z urologii. Na Oddziale Urologii przeszedł wszystkie stopnie kariery zawodowej od młodszego asystenta do ordynatora – stanowisko to pełnił w latach 1997 – 2007. W roku 1999 uzyskał stopień doktora nauk medycznych po obronieniu rozprawy pt. „Ocena wyników leczenia kamicy moczowej metodami mało inwazyjnymi w latach 1992-1997 w materiale Oddziału Urologii Szpitala Rejonowego w Wejherowie”. W okresie 2007 -2015 pracował na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Urologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie odpowiadał za wprowadzenie technik laparoskopowych i uroginekologicznych. W 2014 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie osiągnięcia naukowego „Przezpęcherzowe laparoendoskopowe operacje wybranych patologii układu moczowego z dostępu przez pojedynczy port – opis i ocena wartości klinicznej metody z uwzględnieniem modyfikacji własnej”. W 2022 roku otrzymał tytuł profesora nauk medycznych.

Od 2015 roku jest zatrudniony na stanowisku kierownika kliniki urologii i profesora uczelni na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Jest autorem innowacyjnych technik operacyjnego leczenia chorób pęcherza moczowego z użyciem dostępu przez pojedynczy port.

W latach 2014 – 2019 pełnił funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie urologii województwa pomorskiego.

W okresie czterech ostatnich kadencji był wybierany na członka Okręgowego Sądu Lekarskiego w Gdańsku.

W latach 1994-1998 był radnym m. Wejherowa, pełniąc funkcję przewodniczącego Komisji Zdrowia Rady Miasta.

W latach 1980 -1989 był członkiem NSZZ „Solidarność” angażując się w pomoc ukrywającym się i internowanym opozycjonistom. Nie należał do partii politycznych.

Dorobek naukowy obejmuje ok. 80 artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych oraz ok. 130 prezentacji kongresowych. Wśród recenzowanych doniesień 4 opisują pierwsze w świecie operacje jednoportowe w wybranych chorobach pęcherza moczowego.

Brał udział w 6 wyprawach w Himalaje, Karakorum i Andy, w tym w trzech na ośmiotysięczniki (Cho Oyu, M. Everest, Broad Peak). Za działalność górską nagrodzony w 2010 roku medalem Prezydenta m. Gdańska przez prezydenta Pawła Adamowicza.

Jest inicjatorem budowy rzeźby „Korona Himalajów”, odsłoniętej w Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie w 2014 roku przez Reinholda Messnera. Jest też jednym z wnioskodawców nadania rondu w Kolbudach imienia Andrzeja Marciniaka, wybitnego himalaisty, zdobywcy M. Everestu.

Żonaty od 1976 roku, żona Elżbieta – lekarka, trzy córki, ośmioro wnuków

 

 

Różyło-Kalinowska Ingrid, prof. 

Wystąpienie: Możliwości i ograniczenia współczesnej diagnostyki radiologicznej w obrębie głowy i szyi.

 

(UMLub, past prezydent European Academy of Dentomaxillofacial Radiology EADMFR)

 

Prof. dr hab. n. med. Ingrid Różyło-Kalinowska jest Kierownikiem Samodzielnej Pracowni Propedeutyki Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest specjalistą w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Od 1997 r. jest nauczycielem akademickim oraz wykładowcą na licznych kursach kształcenia podyplomowego, tym samym ma 20-letnie doświadczenie w zakresie nauczania. Jest organizatorem kursów akredytowanych przez Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego oraz kursów European Academy of Dentomaxillofacial Radiology. Odbyła 5 staży zagranicznych (Francja, Hiszpania, Wielka Brytania). Jest współautorką 9 podręczników z zakresu radiologii i stomatologii oraz 2 słowników stomatologicznych. Przetłumaczyła 8 podręczników medycznych z języka angielskiego i niemieckiego. Aktywnie działa w licznych towarzystwach naukowych i krajowych. Jest Prezydentem Elektem European Academy of DentoMaxilloFacial Radiology, Dyrektorem Regionalnym na Europę International Association of Dentomaxillofacial Radiology, Przewodniczącą Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego i Przewodnicząca Sekcji Radiologii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Jest członkiem rad naukowych i kolegiów redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym i krajowym, a także recenzentem wielu czasopism stomatologicznych z Listy Filadelfijskiej.

Rudnicki Marek, prof. 

SESJA STYPENDYSTÓW NAWA  

Rybicki Mateusz, dr 

Wystąpienie: Lekarz w Szwecji – dobre praktyki zza morza.

Selmaj Krzysztof, prof. 

Wystąpienie: Our progress in research and treatment of multiple sclerosis.

(UWM w Olsztynie, PL)

 

Siemionow Maria, prof. 

Wystąpienie: Reconstructive Transplantation and New Cell-Based Therapies “ (Transplantologia Rekonstrukcyjna – Nowe Terapie Komórkowe).

 

University of Illinois at Chicago

Sierpińska Teresa, prof. 

(UMB, konsultant krajowy ds. protetyki stomatologicznej)

Stompór Tomasz, prof. dr hab. n. med.

Wystąpienie: Doniesienia oryginalne

Trusewicz Zygmunt, dr n. med.

Wystąpienie: 550 lat od urodzenia Mikołaja Kopernika „geniusza renesansu”

Wańczyk-Dręczewska Beata, lek.

Wystąpienie: Czy o świerzbie należy zapomnieć?

Whiteside Theresa, prof. 

Wszołek Zbigniew, prof. 

Wystąpienie: Rare disorders, and where are we heading?

 

Mayo Clinic Florida, Jacksonville, Florida, USA

 

 

Zbigniew K. Wszolek, M.D., a board-certified neurologist, clinical neurophysiologist and electrodiagnostic medicine consultant, is a consultant at Mayo Clinic in Florida and a professor of neurology at Mayo Clinic College of Medicine. Dr. Wszolek is also a courtesy professor of neurology at the College of Medicine at the University of Florida Health Science Center. His scientific interests are in the field of genetics of Parkinson’s disease and related conditions for which he has received many national and international awards.

Recently he has worked with human-derived samples with known genetic mutations and signatures. He has participated in various induced pluripotent stem (iPS) cells projects since 2009 and has led the Mayo Clinic component of three iPS cells grants sponsored by the National Institute of Neurological Disorders and Stroke and the Mayo Clinic Center for Regenerative Biotherapeutics.

Dr. Wszolek’s background includes graduating from the Medical University of Silesia in Katowice, Poland. His postgraduate training includes a neurology residency and fellowships in clinical neurophysiology, movement disorders and PET in Poland, the U.S. and Canada. Dr. Wszolek has published extensively in peer-reviewed journals and has spoken at national and international meetings. He holds several patents for discoveries related to the genetics of parkinsonism.

Focus areas

 • In 2013, Dr. Wszolek co-discovered a guanine nucleotide-binding protein G(olf) subunit alpha Ga(olf) gene mutation for the African-American family with focal dystonia.
 • In 2012, Dr. Wszolek co-discovered a novel dystonia gene mutation in the CDKN1A interacting zinc finger protein 1 (CIZ1) gene based on direct family studies and kindred studies.
 • In 2012, gene mutations for the colony stimulating factor 1 receptor (CSF1R) gene were identified based on family cluster studies for hereditary diffuse leukoencephalopathy with spheroids, a condition associated with parkinsonism.
 • In 2011, Dr. Wszolek and his colleagues identified two novel parkinsonism gene mutations, vacuolar protein sorting homolog 35 (VPS35) and eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1 (EIF4G1).
 • In 2008, Dr. Wszolek discovered DCTN1 gene mutations for Perry syndrome.
 • In 2004, based on kindred studies Dr. Wszolek conducted, LRRK2 gene mutations were discovered.
 • In 1987, Dr. Wszolek identified the first kindred pallido-ponto-nigral degeneration (PPND) disease gene family that later significantly contributed to the discovery of microtubule-associated protein tau (MAPT) gene mutations.

Significance to patient care

Dr. Wszolek’s research has produced a significant impact on understanding genetic factors in neurodegenerative conditions, including Parkinson’s disease. This precise knowledge about mutation status allows better disease indication in those already affected. Proceeding with presymptomatic and prenatal genetic diagnoses in patients is also possible. These discoveries have led to the development of cellular and animal models for testing specific drugs and eventually will lead to curative therapies for particular genetic defects.

Professional highlights

 • Associate editor, European Journal of Neurology, 2007-present
 • Haworth Family Professor of Neurodegenerative Diseases, 2019
 • Named, Highly Cited Researchers, Clarivate Analytics, 2017
 • Co-editor-in-chief, Parkinsonism and Related Disorders, 2008-2017
 • Named, The World’s Most Influential Scientific Minds, Thomson Reuters, 2015 and 2016
 • Honoris Causa Doctorate, Medical University of Silesian, 2015
 • R.A. Utterback Memorial Lectureship Award, University of Tennessee Health Science Center, 2014
 • John A. Beals Award, Duval County Medical Society, 2004, 2010 and 2013
 • R.W. Hervey Distinguished Lectureship Award, Houston Methodist Neurological Institute, 2012
 • Treasurer and founding officer, World Federation of Neurology and International Association of Parkinsonism and Related Disorders, 2009-2011
 • Distinguished Investigator Award, Mayo Clinic, 2009
 • Annemarie Opprecht Foundation Award, 2005
 • D. Calne Lectureship Award, Parkinson Society Canada, 2005

 

PROFESSIONAL DETAILS

Primary Appointment

 1. Consultant, Department of Neurology

Academic Rank

 1. Professor of Neurology

EDUCATION

 1. Clinical Fellowship – Movement Disorders and Positron Emission TomographyUniversity of British Columbia
 2. Fellow – Clinical NeurophysiologySection of Clinical Neurophysiology, Department of Neurology
 3. Fellow – Neuro-Ophthalmology Mini-Fellowship (as 4 month outside rotation during Neurology Residency)Division of Neuro-Ophthalmology, Department of Ophthalmology, University of Iowa Hospitals and Clinics
 4. Resident – NeurologyCreighton-Nebraska Neurology Program, University of Nebraska Medical Center
 5. InternshipDepartment of Internal Medicine, University of Nebraska Medical Center
 6. Transitional Internship – Departments of Pediatrics, Internal Medicine, Gynecology and Obstetrics, and Surgery, Complex of Health Care Hospitals, Bytom, PolandComplex of Health Care Hospitals
 7. MDSilesian Medical Academy

Zadrożny Dariusz, prof. dr hab. n. med.

Światowy Zjazd Lekarzy Polskich & XI Kongres Polonii Medycznej

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję