Media

Artykuł, który ukazał się: 1.10.2022 w Gazecie Lekarskiej
 
 
„Światowy Zjazd Lekarzy Polskich w Olsztynie” 
 

1-4 czerwca 2023 r.

 

Po czterech latach przerwy spotkanie polskich lekarzy pracujących w kraju i za granicą odbędzie się w Olsztynie. Już przed rokiem Federacja Organizacji Polonii Medycznej zwróciła się z prośbą do Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej  o organizację kolejnego, XI już,  Kongresu Polonii Medycznej/ IV Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich. Pozytywna odpowiedź WMIL w Olsztynie była  podstawą do procedowania tematu przez Naczelną Radę Lekarską. Od czasu podjęcia przez NRL uchwały powierzającej organizację tego wydarzenia Warmińsko-Mazurskiej Izbie Lekarskiej w Olsztynie, podjęto szereg  działań organizacyjnych i stan przygotowań jest już bardzo zaawansowany. Dokładamy wszelkich starań, by spotkanie w Olsztynie było spotkaniem wyjątkowym, które nie tylko pogłębi więzi Polonii z Polską, ale także więzi międzyludzkie, koleżeńskie i zawodowe, pozostawiając przy tym wspaniałe i trwałe wspomnienia. 

 

Spotkania lekarzy polskich pracujących w kraju i zagranicą odbywają się tradycyjnie od 1991 roku, gospodarzami poprzednich kongresów były Katowice, Częstochowa, Kraków, Toruń, Warszawa, a ostatnio Gdańsk.  Zawsze odbywały się siłą organizacyjną poszczególnych izb okręgowych, jaki i przy  wsparciu finansowym oraz merytorycznym NRL. Podobne będzie i tym razem.  Choć sama koncepcja kongresów powinna ewoluować w czasie, wcześniej byliśmy spragnieni usłyszeć nowiny medyczne z zachodu, dzisiaj są one powszechnie dostępne online dla każdego.  Nie zmienia to faktu, że nie do przecenienia jest możliwość bezpośredniej konsultacji i wymiany doświadczeń, a zjazd daje szansę  nawiązania relacji do dalszych wspólnych badań. W Olsztynie postawiliśmy sobie również wyzwanie, by zaprosić i zaaktywizować młodszych lekarzy, którzy korzystają z migracji w ramach UE  jak i pokolenie Polaków urodzone już poza granicami naszego kraju. Zależy nam by ich więzi z Polską były równie silne, jak więzi ich rodziców.

 

W dniu 30 marca 2022 r., w obecności władz rządowych i samorządowych-  Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydenta Miasta Olsztyna został podpisany list intencyjny, którego sygnatariuszami są Federacja Polonijnych Organizacji Medycznych, Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olszynie, Naczelna Izba Lekarska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, w którym Partnerzy postanawiają podjąć współpracę w celu zorganizowania w dniach 31 maja – 4 czerwca 2023 r., w Olsztynie XI Kongresu Polonii Medycznej połączonego z IV Światowym Zjazdem Lekarzy Polskich. Wśród celów kongresu wymieniono : zacieśnianie międzynarodowej współpracy naukowej lekarzy polskich i polonijnych; promowanie tworzenia programów edukacyjnych dla polskich lekarzy niezależnie od miejsca ich zamieszkania w ośrodkach, w których pracują wybitni polscy naukowcy; ułatwianie kontaktu i współpracy pomiędzy studentami, początkującymi lekarzami oraz doświadczonymi specjalistami.

 

Podpisanie tego listu odbiło się szerokim echem w mediach. Wydarzenie wpisuje się bowiem w cykl „wydarzeń kopernikańskich” związanych z obchodami 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, wybitnego uczonego i lekarza, który większość swojego dorosłego, twórczego życia spędził na Warmii.  Na pewno wszystkich uczestników kongresu zaciekawi Inkunabuł Medyczny na zamku olsztyńskim – największy skarb Biblioteki Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, gdyż jest to jedyna zachowana w zbiorach polskich książka z biblioteki Mikołaja Kopernika.

 

Tytuł konferencji „Wyzwania Współczesnej Medycyny”  zobowiązuje komitet naukowy, aby wypełnić nadchodzący Światowy Zjazd Lekarzy Polskich treścią o nowinkach technologicznych czy współczesnych terapiach. Z tym większą satysfakcją ośrodek olsztyński pochwali się nowym unikatowym urządzeniem.  System ZAP-X  jest zainstalowany zaledwie w kilku ośrodkach na świecie: Barrow Brain and Spine, Phoenix, USA; Georgetown, Clinton, USA;  Loma Linda; California, UT Austin w Texasie; w ośrodku Neuroscience w Miami; w Europie w Niemczech (Monachium i Lingen) oraz we Włoszech w Olbii,  w Azji – jedna instalacja w Pekinie. Trwają prace instalacyjne w Zurichu, Paryżu (Insytut Curie) i w Olsztynie!

 

Zainstalowanie i uruchomienie urządzenia w Ośrodku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego umożliwi rozwinięcie szerokiej międzynarodowej współpracy naukowej i klinicznej z wyżej wymienionymi ośrodkami w USA, Azji i Europie w zakresie schorzeń mózgowia, rdzenia kręgowego oraz schorzeń głowy szyi.

 

Rozwój i rozpowszechnienie metod leczenia, jaki otwiera możliwość instalacji ZAP-X, ma szczególne znaczenie w kontekście starzejących się populacji krajów rozwiniętych – starsi pacjenci ze względu na ryzyko powikłań nie mogą być, i nie są leczeni przy pomocy tradycyjnych metod chirurgicznych. Rozwój minimalnie inwazyjnych metod leczenia umożliwi w przyszłości zwiększenie długości życia przy zachowaniu wyższej jakości życia i funkcjonowania ludzi starszych.

 

Nie zabraknie też paneli dyskusyjnych o bieżącej sytuacji zawodu w poszczególnych krajach, debat o współczesnych problemach medycznych , jak również tematu z jakim musimy borykać w związku z napaścią na Ukrainę, abyśmy mogli sprostać wyzwaniom medycyny wojennej. 

 

Zapraszamy do Olsztyna

lek. dent. Anna Lella Prezes ORL WMIL w Olsztynie

prof. dr hab. n. med. Sergiusz Nawrocki, Collegium Medicum, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Światowy Zjazd Lekarzy Polskich & XI Kongres Polonii Medycznej

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję