Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla uczestników Światowego Zjazdu Lekarzy Polskich & XI Kongresu Polonii Medycznej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane dalej RODO, informujemy, że:

 

  1. Administratorem Danych Osobowych jest Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie, ul. Żołnierska 16c, 10-561 Olsztyn, tel.89 539 19 29, email: olsztyn@hipokrates.org.
  2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest: r. pr. Tomasz Kozak, email: rp@kancelariakozak.pl.
  3. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rejestracji na Światowy Zjazd Lekarzy Polskich & Kongres Polonii Medycznej, dalej „Kongres”, jego organizacji, wykonania identyfikatora uczestnika Kongresu, przesyłania informacji związanych z Kongresem, przygotowania materiałów z Kongresu oraz świadczenia usługi związanej z uczestnictwem w Kongresie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO)
  4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, w tym w szczególności podmiot zajmujący się współorganizacją Kongresu oraz podmioty świadczące usługi informatyczne, księgowe i prawne.
  5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niepodanie danych osobowych skutkować będzie brakiem możliwości rejestracji na Kongres oraz zawarcia umowy na realizację usługi kongresowej.
  6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku, w którym odbędzie się Kongres.
  7. Każda osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli w Państwa ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa.
  9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
  10. Administrator nie przetwarza danych w sposób zautomatyzowany i nie stosuje profilowania.

Światowy Zjazd Lekarzy Polskich & XI Kongres Polonii Medycznej

Informujemy, że wszystkie Twoje dane są chronione uwzględniając aktualne przepisy RODO. Korzystamy również z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym.

Administrator Danych
Polityka Prywatności
Akceptuję